Konkursy

Konkursy trwająceWyniki konkursówKonkursy zakończoneRegulamin konkursów

Wpisów nie znaleziono

Kolejny konkurs planowany na początek kwietnia przy okazji premiery Smoka Odrodzonego.
REGULAMIN
 1. Organizatorem wszystkich konkursów na stronie Koło Czasu jest Joanna Filus, administrator i właściciel strony koloczasu.pl. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo Zysk i Sp.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest odpowiedź na pytanie konkursowe i podanie maila kontaktowego.
 3. Nagrodami w konkursach są przedmioty wymienione w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Czas trwania konkursu określony zostaje w każdym ogłoszeniu konkursowym indywidualnie. Wszystkie zgłoszenia które będą pojawiały się po określonym w ogłoszeniu terminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Wyniki konkursów opublikowane zostają w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.
 6. Uczestnikiem konkursów na stronie Koło Czasu może być każda osoba fizyczna, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
 7. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 8. Zwycięzcami zostają osoby, których odpowiedzi zostaną ocenione najwyżej przez Organizatora konkursu.
 9. Kontakt ze zwycięzcami następuje drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni, wyłoniona zostanie kolejna osoba.
 10. Wysyłki nagród następują w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu adresu laureata.
 11. Nagrody wysyłane są na koszt organizatora, na terenie Polski.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z powodu braku kontaktu ze zwycięzcą, a także za opóźnienie lub niedoręczenie nagrody wynikające z otrzymania błędnych danych – adresu e-mail, adresu do wysyłki czy opóźnieniami spowodowanymi problemami transportowymi u przewoźników.
 13. Nagrody dostarczone będą przez Pocztę Polską. Jeśli zwycięzca wyrazi indywidualną prośbę, nagroda może zostać wysłana również przez firmę InPost z dostawą do Paczkomatu.
 14. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę. Także w przypadku rezygnacji z nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora który nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości.
 15. Konkury na stronie Koło Czasu nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 16. Biorąc udział w konkursach organizowanych na stronie Koło Czasu każdorazowo musisz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji danego konkursu i ewentualnej wysyłki nagrody.
 17. Dane osobowe osób biorących udział w konkursach każdorazowo przechowywane będą na zabezpieczonym hasłem koncie e-mail. Po wysyłce nagrody dane osobowe zwycięzców zostaną usunięte.
 18. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację swojej wypowiedzi na stronie koloczasu.pl
 19. W przypadku, gdyby w określonym terminie nie zgłosiła się wystarczająca liczba zainteresowanych udziałem w konkursie, bądź udzielone odpowiedzi nie spełniałyby wymaganego przez organizatora poziomu, konkurs może zostać unieważniony.
 20. Jako Organizator konkursów zastrzegam sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.