Konkursy

Konkursy trwająceWyniki konkursówKonkursy zakończoneRegulamin konkursów
Obecnie nie prowadzimy na stronie żadnego Konkursu.
Najbliższy będzie organizowany przy okazji premiery Smoka Odrodzonego.
REGULAMIN
 1. Organizatorem i sponsorem wszystkich konkursów na stronie Koło Czasu jest Joanna Filus, administrator i właściciel strony koloczasu.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest odpowiedź na pytanie konkursowe i podanie maila kontaktowego.
 3. Nagrodami w konkursach są przedmioty wymienione w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Czas trwania konkursu określony zostaje w każdym ogłoszeniu konkursowym indywidualnie. Wszystkie zgłoszenia które będą pojawiały się po określonym w ogłoszeniu terminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Wyniki konkursów opublikowane zostają w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.
 6. Uczestnikiem konkursów na stronie Koło Czasu może być każda osoba fizyczna, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
 7. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 8. Zwycięzcami zostają osoby, których odpowiedzi zostaną ocenione najwyżej przez Organizatora konkursu.
 9. Kontakt ze zwycięzcami następuje drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni, wyłaniamy kolejną osobę.
 10. Wysyłki nagród następują w ciągu pięciu dni pracujących po otrzymaniu adresu laureata.
 11. Nagrody wysyłane są na koszt organizatora, na terenie Polski.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z powodu braku kontaktu ze zwycięzcą, a także za opóźnienie lub niedoręczenie nagrody wynikające z otrzymania błędnych danych, adresu e-mail, adresu do wysyłki czy opóźnieniami spowodowanymi problemami transportowymi u przewoźników.
 13. Nagrody rozsyłamy listami poleconymi Poczty Polskiej lub Paczkomatami 24/7. Szczegóły ustalane są ze zwycięzcami.
 14. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę, również w przypadku rezygnacji z nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora który nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości.
 15. Konkury na stronie Koło Czasu nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 16. Biorąc udział w konkursach organizowanych na stronie Koło Czasu każdorazowo musisz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji danego konkursu i ewentualnej wysyłki nagrody.
 17.  Dane osobowe osób biorących udział w konkursach każdorazowo przechowywane będą na zabezpieczonym hasłem koncie e-mail. Po wysyłce nagrody dane osobowe zwycięzców zostają usunięte.
 18. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację swojej wypowiedzi na stronie koloczasu.pl
 19. W przypadku, gdyby w określonym terminie nie zgłosiła się wystarczająca liczba zainteresowanych udziałem w konkursie, bądź udzielone odpowiedzi nie spełniałyby wymaganego przez organizatora poziomu, konkurs może zostać unieważniony.
 20. Jako Organizator konkursów zastrzegam sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.