☙ Konkurs ❧
Ognie Niebios

Czas trwania konkursu

Kwiecień 23-30, 2021

∞ Do końca konkursu pozostało ∞

Zapraszamy

Nagrody

Dwa egzemplarze V tomu Koła Czasu

• Ognie Niebios •

↓ Odpowiedz na pytanie ↓

GDYBYŚ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ POSŁUGIWAĆ SIĘ JEDNYM SPLOTEM MOCY WYBRAŁBYŚ:

Konkurs zakończył się 30 kwietnia.

☙ Do wygrania ❧

☙ Dossier konkursu ❧

F.A.Q.

Jakie są nagrody w konkursie i czy można je wymienić na ekwiwalent pieniężny.

W tej edycji konkursu Wydawnictwo Zysk zasponsorowało 2 sztuki książki Ognie Niebios, nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora, czyli strony Koło Czasu Polska. Nagrody na stronie są nagrodami rzeczowymi a nie pieniężnymi, dlatego nie ma możliwości wymiany i wypłaty równoważności nagrody w pieniądzach.

Na jakiej zasadzie zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Konkursy na stronie Koło Czasu nie podlegają przepisom o grach i zakładach wzajemnych i zwycięzcy nie są wybierani na zasadzie losowania. Po zamknięciu konkursu wszystkie odpowiedzi przesłane przez uczestników zostają przeanalizowane i wybrane zostają te najciekawsze z punktu widzenia organizatora konkursu.

W jaki sposób dowiem się o wygranej.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.koloczasu.pl, na stronie FB Smok Odrodzony, udostępnione zostaną również na grupie FB Koło Czasu Polska. Dodatkowo będziemy się kontaktować indywidulanie z każdym zwycięzcą, poprzez mail podany przy zgłoszeniu konkursowym.

W jaki sposób będzie do mnie wysłana nagroda i jak długo będę na nią czekał.

Jest to uzależnione od wyboru rodzaju wysyłki, umożliwiamy dostarczenie nagrody poprzez system InPost z odbiorem w Paczkomacie lub przez Pocztę Polską. Wysyłka przez Pocztę Polską wiąże się z wizytą w oddziale, co może opóźnić dostawę o parę dni. Po nadaniu przesyłki nie mamy już kontroli nad szybkością przesyłki lub problemami u przewoźnika.

Czy muszę podawać swojego maila.

Podanie maila kontaktowego jest konieczne do oddzielenia odpowiedzi konkursowej od spamu, a także niezbędne w wypadku potrzeby skontaktowania się z zwycięzcą konkursu.

Dlaczego muszę akceptować regulamin i wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Taka akceptacja jest niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenie konkursu, a także ewentualnej wysyłki nagrody. Dane osobowe są usuwane zaraz po zakończeniu konkursu i wysyłce nagród.

 1. Organizatorem wszystkich konkursów na stronie Koło Czasu jest Joanna Filus, administrator i właściciel strony koloczasu.pl. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo Zysk i Sp.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest odpowiedź na pytanie konkursowe i podanie maila kontaktowego.
 3. Nagrodami w konkursach są przedmioty wymienione w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Czas trwania konkursu określony zostaje w każdym ogłoszeniu konkursowym indywidualnie. Wszystkie zgłoszenia które będą pojawiały się po określonym w ogłoszeniu terminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Wyniki konkursów opublikowane zostają w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.
 6. Uczestnikiem konkursów na stronie Koło Czasu może być każda osoba fizyczna, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
 7. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 8. Zwycięzcami zostają osoby, których odpowiedzi zostaną ocenione najwyżej przez Organizatora konkursu.
 9. Kontakt ze zwycięzcami następuje drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni, wyłoniona zostanie kolejna osoba.
 10. Wysyłki nagród następują w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu adresu laureata.
 11. Nagrody wysyłane są na koszt organizatora, na terenie Polski.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z powodu braku kontaktu ze zwycięzcą, a także za opóźnienie lub niedoręczenie nagrody wynikające z otrzymania błędnych danych – adresu e-mail, adresu do wysyłki czy opóźnieniami spowodowanymi problemami transportowymi u przewoźników.
 13. Nagrody dostarczone będą przez Pocztę Polską lub firmę InPost z dostawą do Paczkomatu.
 14. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę. Także w przypadku rezygnacji z nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora który nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości.
 15. Konkury na stronie Koło Czasu nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 16. Biorąc udział w konkursach organizowanych na stronie Koło Czasu każdorazowo musisz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji danego konkursu i ewentualnej wysyłki nagrody.
 17. Dane osobowe osób biorących udział w konkursach każdorazowo przechowywane będą na zabezpieczonym hasłem koncie e-mail. Po wysyłce nagrody dane osobowe zwycięzców zostaną usunięte.
 18. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację swojej wypowiedzi na stronie koloczasu.pl
 19. W przypadku, gdyby w określonym terminie nie zgłosiła się wystarczająca liczba zainteresowanych udziałem w konkursie, bądź udzielone odpowiedzi nie spełniałyby wymaganego przez organizatora poziomu, konkurs może zostać unieważniony.
 20. Jako Organizator konkursów zastrzegam sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zgłoszeniem do konkursu lub masz pytania na które nie udzieliliśmy odpowiedzi w FAQ – zapraszamy do kontaktu