Synowie Światłości

Synowie Światłości, by Todd Cameron Hamilton

Synowie Światłości to niezależna, niepodlegająca żadnemu władcy organizacja wojskowa. Ich siedziba znajduje się w Fortecy Światłości w stolicy Amadicii – Amadorze. Lord Kapitan Komandor Synów Światłości sprawuje tam nieformalną, choć faktyczną władzę. Król Amadicji jest marionetką i praktycznie nie posiada żadnej władzy, poza tą na pokaz. Synowie Światłości oficjalnie nie przyznają się do sprawowania władzy nad jakimkolwiek królestwem. Ich najwyższym celem jest i zawsze było wyłapywanie Sprzymierzeńców Ciemności. Czy są to rzeczywiście Sprzymierzeńcy Ciemności, czy tylko osoby oskarżone i torturami przymuszone do przyznania się, to już inna sprawa.

Mimo że ich oficjalny tytuł brzmi Synowie Światłości, bądź Synowie, to jednak większość ludzi nazywa ich Białymi Płaszczami. Nazwa wywodzi się od ich charakterystycznego ubioru, śnieżno-białych płaszczy noszonych na zbrojach. Sami Synowie nie lubią tego zwrotu i można ich łatwo sprowokować używając w ich obecności tej nazwy.

Symbol Synów Światłości

Symbol Synów Światłości

Na lewej piersi noszą symbol swojego zakonu – złote słońce. W zależności od rangi, do słońca dodana jest srebrna błyskawica dla oficerów oraz złote węzły dla wyższych oficerów. Noszą stożkowe hełmy w typie szyszaków i miecze. Miecze mogą i są noszone przez Synów wszędzie, jedynym wyjątkiem jest audiencja u Kapitana Komandora albo wizyta pod Kopułą Prawdy. Ręka Prawdy, instytucja śledczych działająca wewnątrz organizacji Synów, nosi czerwony pastorał na tle złotego słońca. Na Rękę Prawdy, powszechnie mówi się Ręka dogrzebująca się Prawdy, co wynika z ich okrutnych i nietypowych sposobów wymuszania przyznania się do winy.

Biały Płaszcz

Biały Płaszcz

Najważniejszą misją Synów Światłości jest walka i wykorzenianie Sprzymierzeńców Ciemności ze wszystkich sfer życia. Jeden z ich dogmatów mówi także, że skoro Jedynej Mocy używano podczas Pęknięcia i przy jej pomocy zniszczono świat, każda osoba która się nią posługuje, musi być Sprzymierzeńcem Ciemności. Do organizacji Synów Światłości należy wielu fanatyków, zaślepionych nienawiścią, do wszystkiego co odmienne, a w szczególności do Aes Sedai.

Na porządku dziennym jest oskarżenie kogoś o bycie Sprzymierzeńcem Ciemności, nawet jeśli nie ma na to żadnych dowodów. Często sami wydają osąd i wykonują egzekucję, jeszcze zanim podejrzany zostanie oficjalnie oskarżony. Synowie są organizacją militarną, bardzo zdyscyplinowaną i ściśle przestrzegającą swoich dogmatów. Nie ma wśród nich miejsca na słabość czy litość. Z tego też powodu budzą lęk i nienawiść, a także podszyty strachem, szacunek.

W organizacji Synów Światłości ważną rolę odgrywa Rada Pomazańców. Jest to rada zarządzająca Synów pod przewodnictwem Lorda Kapitana Komandora. Ustalają politykę całej organizacji i w jakim kierunku będzie podążać. Spotkania odbywają się pod Kopułą Prawdy w Fortecy Światłości.

Hierarchia

Lord Kapitan Komandor – dowódca Synów Światłości, stojący na czele całej organizacji

Synowie Światłości:

Lord Kapitan – Dowodzi legionem składającym się z około 2000 Synów.
Starszy Porucznik
Porucznik – zwykle najniższa ranga pozwalająca dowodzić. Najczęściej działają jako wsparcie przełożonych.
Niższy Porucznik
Setnik – dowodzi drużyną około setki żołnierzy. Pozycja Setnika znajduje się poniżej oficera, ale wciąż wyżej niż zwykły żołnierz.
Sztandarowy
Drugi Sztandarowy
Oddziałowy
Drugi Oddziałowy
Żołnierz przewodzący
Kawalerzysta

Ręka Światłości

Wysoki Inkwizytor – podlega tylko Lordowi Kapitanowi Komandorowi
Inkwizytor

Ascetyczne życie które pędzą Synowie Światłości daje im przekonanie, że tylko oni znają prawdziwą ścieżkę światłości i tylko oni potrafią zobaczyć prawdę i dostrzec każdego prawdziwego Sprzymierzeńca Ciemności. Filozofia Synów opiera się na zemście i odkupieniu. Mimo iż wierzą, że każdy może być nawrócony na światłość, to jednak karą za bycie Sprzymierzeńcem Ciemności zawsze jest śmierć. Mają też powiedzenie, że „Grzechy matki dziedziczy się do piątego pokolenia, grzechy ojca do dziesiątego” – Synowie naprawdę zdają się w to wierzyć.

Historia

Organizacja Synów Światłości została założona w roku 1021 WR, podczas Wojny Stu Lat. Założycielem stowarzyszenia był Lotar Mantelar. Od samego początku stowarzyszenie poświęcone było poszukiwaniom i walce ze Sprzymierzeńcami Ciemności. Napisał ideologiczny przewodnik dla wszystkich Synów „Droga Światłości” w którym przedstawił pokorne i proste życie które trzeba prowadzić aby poświęcić się służbie Światłości.

Lord Kapitan Komandor Pedron Niall

Lord Kapitan Komandor Pedron Niall

Organizacją militarną Synowie zostali dopiero w roku 1111 WR. Na początku władza i wpływy Synów Światłości były mocno ograniczane, nieoficjalnie stały za tym Aes Sedai, dla których taka fanatyczna organizacja była zagrożeniem. Nie mniej, wraz z biegiem czasu, organizacja stawała się coraz potężniejsza. W roku 930 NE Synowie Światłości doszli do porozumienia z królem Amadicii, który wydał im pozwolenie na wybudowanie stałej bazy w swojej stolicy. Jednakże bardzo szybko potęga militarna Synów Światłości znacznie przerosła możliwości króla Amadicji. W ciągu paru lat królewski pałac Seranda został usunięty poza stolicę, a wojsko Amadicii zredukowane zostało zaledwie do siły pomocniczej Synów.

Organizacja Synów Światłości przeżyła rozkwit podczas panowania Pedrona Nialla. Jako charyzmatyczny i genialny kapitan poprowadził Synów do wielu zwycięstw, podnosząc ich prestiż i szacunek w świecie. Jedną w niewielu porażek Nialla była Wojna Białych Płaszczy, którą wywołał w 957 roku NE próbując podbić i zawłaszczyć sąsiadującą z Amadicją, Altarę. Na pomoc królestwu przyszły Illian i Murandy i Synowie musieli się wycofać na stare pozycje. Miało to oczywiście drugie dno, ponieważ pozwolenie Synom na zaanektowanie kolejnego państwa, znacznie zwiększyłoby ich siłę i sąsiadujące państwa zawsze byłyby zagrożone kolejnymi interwencjami wojskowymi.

Dowództwo Synów Światłości

Lord Kapitan Komandor:
Pedron Niall

Spoilery z Pamięci Światłości
Eamon Valda – po zamordowaniu Pedrona Nialla w miesiącu Taisham 1000 roku, przejął dowództwo nad Synami. Galad Damodred – Po pokonaniu Eamona Valdy w pojedynku, został wybrany na Lorda Komandora w miesiącu Aine roku 1000. Poprowadził Synów na Ostatnią Bitwę.

Wysoki Inkwizytor:
Rhadam Asunawa

Lordowie Kapitanowie:
Golever, Harnesh, Abdel Omerna (Mistrz Szpiegów), Canvele, Geofram Bornhald, Jaichim Carridin, Trom

Oficerowie:
Dain Bornhald, Einor Saren, Farran, Jaret Byar, Kashgar, Norowhin

Pozostali Synowie:
Asidim Faisar, Dimir Faral, Doirellin, Earwin, Gomanes, Ivon, Joelin, Lucellin, Muadh, Wuan

Agenci:
Sebban Balwer – mistrz szpiegów, Varadin – Informator

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz