Organizacja i hierarchia wśród Aes Sedai

Organizacja Aes Sedai

Aes Sedai podzielone są na siedem Ajah – Zielone, Niebieskie, Czerwone, Białe, Żółte, Brązowe i Szare. Nazwa Ajah, pisana z dużej litery, wywodzi się jeszcze z pierwszych prób odtworzenia Aes Sedai i zjednoczenia kobiet przenoszących Moc w jedną organizację. Każde Ajah poświęcone jest specyficznym zadaniom, które wykonywać mają ich członkinie. Zawsze jest to zgodne z ich oczekiwaniami i zdolnościami, a także cechami charakteru które wykazują. Kobieta sama wybiera swoje Ajah i nikt nie może jej zmusić do odmiennego wyboru. Tym nie mniej Aes Sedai szybko orientują się jakimi talentami wykazuje się uczennica i subtelnie kierują ją w odpowiednim kierunku.

 

Czerwone Ajah – za swój najważniejszy cel obrały ściganie i obronę świata przed mężczyznami przenoszącymi Moc. Zajmują się również nieuprawnionym i złym wykorzystywaniem Mocy. Co oznaczało, przynajmniej w minionych czasach, ściganie tych kobiet które używały Jedynej Mocy a nie należały do Aes Sedai. Jest to najliczniejsza z Ajah w Białej Wieży, ich przywódczyni nazywana jest Najwyższą. Czerwone nie wiążą ze sobą Strażników.

Zielone Ajah – zwane ‘bojowymi ajah’ których zadaniem jest walka z Cieniem i wyczekiwanie na Ostatnią Bitwę. Są to drugie największe Ajah po Czerwonych, ich Przywódczyni zwana jest Kapitanem-Generałem. Zielone wiążą ze sobą wielu Strażników.

Szare Ajah – Trzecia największa frakcja w Białej Wieży. Koncentrują się na dyplomacji i mediacji w polityce królestw, a także uczestniczą w negocjacjach podczas sporów i wojen. Ich Przywódczyni nazywana jest Główną Urzędniczką.

Brązowe Ajah – Skoncentrowane na zdobywaniu i zachowywaniu wiedzy. Czwarta największa grupa Ajah w Białej wieży, rządzona przez radę, której przywódczyni nazywana jest Pierwszą Zasiadającą. Większość sióstr w Bibliotece Wieży to właśnie Brązowe Siostry.

Żółte Ajah – kolejna grupa Aes Sedai, piąta największa w Białej Wieży. Poświęcają życie Uzdrawianiu. Ich przywódczyni zwana jest Pierwszą Tkaczką. Przyjęte które wykazują duży Talent w Uzdrawianiu szybko zostają wcielone w szeregi Żółtych, niektóre bywają nawet wtajemniczane jeszcze przed zdobyciem szala.

Niebieskie Ajah – koncentrują się na polityce, wymierzaniu sprawiedliwości i bronieniu prawa. Przywódczyni nazywana jest Pierwszą Selektorką. Jest to przedostania najmniej liczna grupa Ajah. Posiadają one najlepiej rozbudowaną sieć oczu i uszu, które zbierają dla nich informacje.

Białe Ajah – ostatnia i najmniej liczna Ajah. Skupiają się na logice i filozofii, a swoją liderkę nazywają Pierwszą Analizatorką. Białe bardzo rzadko wiążą Strażników i nie posiadają żadnych siatek szpiegowskich.

Zawsze uważano że nie ma możliwości zmiany Ajah, ‘zmianę’ można było osiągnąć jedynie przez śmierć, ujarzmienie lub wyniesienie na Tron Amyrlin. Jednak po odkryciu przez Nyneave sposobu na leczenie ujarzmienia odkryto że kobieta po uzdrowieniu może wybrać inne Ajah. Oczywiście tylko w sytuacji gdy zostanie zaakceptowana przez Siostry z danych Ajah.

Jest również wiadome że Ajah nie dogadują się między sobą dobrze. Bardzo łatwo je skłócić i nie osiągają porozumienia łatwo. Wewnętrzne rozgrywki pomiędzy poszczególnymi Ajah stanowią ogromna część wewnętrznej polityki Wieży. Poszczególne lojalności można rozpisać w ten sposób:

 • Zielone i Błękitne przyjaźniły się od zawsze, chociaż ostatnio pojawiły się pęknięcia w tej lojalności
 • Błękitne i Czerwone są od zawsze zaciętymi wrogami
 • Czerwone nie lubią współpracować z Białymi, jednak niechęć nie jest tak silna jak do Błękitnych
 • Białe Ajah również nie przepadają za Błękitnymi, ale zawsze wybierają ich stronę, przeciwko Czerwonym
 • Niebieskie Ajah rzadko współpracują z Żółtymi
 • Szare i Żółte często współpracują z Czerwonymi, przeciwko Błękitnym i Zielonym
 • Zielone Ajah i Czerwone nie zgadzają się ze sobą prawie nigdy
 • Brązowe są najbardziej neutralnymi Ajah, chociaż zdarza im się wspierać Białe przeciwko Niebieskim i Niebieskie przeciwko Żółtym

W tym tyglu Tar Valon ukrywają się jeszcze jedne Ajah, która nikczemnie i w skryciu niszczy wszystkie pozostałe jak i sama Białą Wieżę. Są to oczywiście Czarne Ajah które swoją lojalność składają Władcy Ciemności.

Hierarchia wśród Aes Sedai

Hierarchia wśród Aes Sedai jest bardzo sprecyzowana i niezwykle przestrzegana.

Tron Amyrlin – jest to najwyższe stanowisko jakie może osiągnąć kobieta Aes Sedai. Zasiadająca na Tronie Amyrlin jest wybierana dożywotnio i przewodzi wszystkimi Aes Sedai i całej Komnacie Wieży wraz z Zasiadającymi. Jej władza porównywana jest do władzy poszczególnych królów i królowych, choć w rzeczywistości jest większa. Amyrlin może rozkazywać wszystkim władcom, choć odbywa się to w formie negocjacji, a nie narzucania siłą swojej woli.

Opiekunka Kronik – prawa ręka Amyrlin. Towarzyszy jej podczas wszystkich formalnych wydarzeń i jest jej asystentką i sekretarką. Razem z nią pilnuje spraw Wieży, opiekuje się korespondencją i pilnuje wszelkich terminów. Opiekunka jest wybierana osobiście przez Amyrlin po jej wyniesieniu. Tradycja mówi że powinna ona wywodzić się z tych samych Ajah z których pochodzi Amyrlin, czasami jednak zdarzają się odstępstwa od tej reguły.

Komnata Wieży – jest to organ obradujący i podejmujący najważniejsze decyzje Wieży. W jej skład wchodzi dwadzieścia jeden Sióstr, po trzy przedstawicielki każdej Ajah. Zasiadająca na Tronie Amyrlin przewodniczy spotkaniom Komnaty, a Zasiadające decydują o polityce Wieży. Niektóre decyzje podejmowane są wbrew Tronowi Amyrlin. System ten gwarantuje równowagę sił w Białej Wieży. Tym nie mniej w historii zdarzały się słabe Amyrlin które pozwalały aby Zasiadające zapanowały nad nimi i stawały się marionetkami Komnaty Wieży. Zasiadające to najbardziej szanowane i potężne przedstawicielki swoich Ajah, posiadają wielką władzę i wpływy. Ich zadaniem jest również bronienie praw swoich Ajah w Komnacie, a także wybór nowej Amyrlin.

Głowy Ajah – Każda Ajah posiada swoją własną hierarchię i wewnętrzne pozycje. Głowy Ajah bardzo rzadko są jednocześnie Zasiadającymi Komnaty. Zasiadające odpowiadają przed Głowami swoich Ajah. Czyli ich pozycja jest wyższa niż Zasiadających Wieży. Choć nazwy stanowisk Przywódczyń Ajah są ogólnie znane to imiona Głów Ajah są utrzymywane w ścisłej tajemnicy.

Hierarchia wśród Aes Sedai – Wśród zwykłych Aes Sedai też obowiązuje ścisła hierarchia. Niemalże bezwiednie same ustawiają się w odpowiedniej hierarchii. Zależy ona od paru czynników:

 • Siła w przenoszeniu Jedynej Mocy – choć wydawać się to może absurdalne, to jest to jeden z najważniejszych kryteriów po których oceniana jest kobieta. Kobiety silniejsze w mocy naturalnie są uznawane za wyższe w hierarchii niż te słabsze. Jest to dość niesprawiedliwa ocena, ponieważ istnieje wiele kobiet które są bystrzejsze i mądrzejsze od swoich silniejszych sióstr, tym nie mniej właśnie tamtym muszą okazywać posłuszeństwo. Biała Wieża nigdy jednak nie zajęła się rozwiązaniem tego problemu.
 • Długość szkolenia – często różnica w sile kobiet nie jest duża, w każdym razie ciężko ją jednoznacznie określić, wtedy kobieta jest oceniana według tego jak długo była Nowicjuszką i ile czasu spędziła na nauce jako Przyjęta. Jest to bardziej ‘sprawiedliwy’ system oceny, ponieważ nauka w Wieży obejmuje nie tylko naukę o splotach Mocy, ale również historię, prawo czy naukę Starej Mowy.
 • Wiek – trzecie kryterium po którym Aes Sedai oceniają swoją wartość, to wiek. Mimo iż jest to bardzo niestosowne aby pytać Aes Sedai o przeżyte lata, wszystkie orientują się jak długo żyje już dana Siostra. I jeśli dwa pierwsze kryteria są mniej więcej jednakowe, wtedy wyższą w hierarchii zawsze jest kobieta starsza.
 • Hierarchia narzucona – czasami Amyrlin ustanawia pełnomocnictwo jednej z Sióstr nad pozostałymi. Najczęściej na czas wykonania jakiegoś zadania. W ramach Ajah, to samo może również uczynić Głowa Ajah. Wtedy relatywnie słaba w Mocy i młoda Aes Sedai może rozkazywać tym ‘wyższym’ w hierarchii. Komnata Wieży również może nadawać takie uprawnienia. W każdym takim wypadku status takiej Siostry jest najwyższy i anuluje wszystkie pozostałe kryteria.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz