Historia Aes Sedai

Aes Sedai Wieku Legend byli bardzo dumnymi ludźmi, otaczał ich szacunek i uznanie. Niestety to przeświadczenie o własnej nieomylności doprowadziło do tragedii. To właśnie grupa badawcza Aes Sedai wybiła otwór w więzieniu Czarnego. Poszukiwali źródła mocy, którą będą mogli się posługiwać zarówno mężczyźni jak i kobiety, a nieświadomie sprowadzili na świat tragedię. Byli zbyt dumni aby zastanawiać się nad sensem posiadania takiej mocy i zbyt dumni aby przyjąć do wiadomości że coś może pójść nie tak. To co się stało potem, to był całkowity upadek cywilizacji, a połowa Aes Sedai przeszła na stronę Cienia. Nie wiadomo jakby zakończyła się ta wojna, gdyby Lews Therin wraz ze Stoma Towarzyszami nie przeprowadzili desperackiego ataku na Shayol Ghul. Udało im się zapieczętować sztolnię i jednocześnie uwięzić wszystkich głównodowodzących siłami Cienia Przeklętych.

Pęknięcie Świata

Pęknięcie Świata Art: Komiks Nowa Wiosna

Oczywiście miało to swoje konsekwencje i przeciwuderzenie Czarnego skaziło Saidina i doprowadziło do obłędu Lewsa Therina i pozostałych Towarzyszy. Szaleństwo mężczyzn Aes Sedai spowodowało zupełny rozpad tych resztek cywilizacji, którym udało się przetrwać wojnę. Wielu mężczyzn Aes Sedai ciągle wierzyło że skaza jest tylko tymczasowa i próbowali przetrwać ten okres w azylach Stedding. W końcu, jeden po drugim, odchodzili nie będąc w stanie żyć bez Jedynej Mocy. Tym samym wydłużyli czas trwania Pęknięcia. Aes Sedai do dzisiejszego dnia spierają się czy Ogirowie udzielając azylu tym mężczyznom doprowadzili do jeszcze większych zniszczeń. Druga frakcja upiera się, że jakby wszyscy mężczyźni Aes Sedai oszaleli w jednym momencie, cały świat został by zniszczony i nic by nie ocalało.

Nawet mimo azylu świat pogrążył się w totalnym chaosie, nikt, nigdzie nie był bezpieczny, miasta zostały obrócone w pył, równiny wypiętrzały się w góry, morza się zapadały lub znikały, a na ich miejscach postawały pustynie. Zmieniło się oblicze świata, Komnata Sług została zniszczona. Ocalałe kobiety Aes Sedai, pozbawione mocy mężczyzn, osłabły w jedynej mocy i rozproszyły się po całym świecie, poszukując bezpieczeństwa tak samo jak zwykli ludzie. To była cena którą zapłacili za swoją arogancję i dumę.

Mapa Tar Valon

Pierwszą Zasiadającą na Tronie Amyrlin była Elisane Tishar. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z roku 47 PP, wtedy właśnie odbyło się spotkanie podczas którego została wybrana przewodniczącą rady 12 kobiet ajah. Była to grupa niezwiązanych żadnymi więziami kobiet Aes Sedai, które postanowiły zgrupować się w jedną organizację. Takie właśnie znaczenie w Wieku Legend nadawano słowu ajah – tymczasowa grupa ludzi zebranych razem dla jakiegoś jednego celu. W ciągu kolejnych pięćdziesięciu lat które nastąpiły po tym spotkaniu, bezwzględnie tropiono i wyłapywano wszystkie kobiety przenoszące moc, zarówno pojedyncze jednostki jak i całe grupy. Zmuszano je do kapitulacji, a następnie do wstępowania w szeregi ‘Aes Sedai’, w innym wypadku kobiety takie ujarzmiano.

W roku 98 PP położono podwaliny pod Białą Wieżę, a jej budowa została ukończona w roku 202 PP. W tym samym czasie trwała budowa Tar Valon. To właśnie Elisane zainicjowała budowę Białej Wieży i w tym samym roku gdy wbudowano kamień węgielny pod jej budowę została wybrana na Amyrlin. Przypisuje się jej wiele zasług, to właśnie dzięki niej Biała Wieża wygląda dzisiaj tak jak wygląda.