Tajna organizacja zrzeszająca Aes Sedai które zaprzysięgły wierność Czarnemu. ⇒ Czarne Ajah