Lord Kapitan Mayeńskiej Skrzydlatej Straży. Bardzo oddany swojej władczyni, Belerain. Służył również w armii Perrina.