Pochodząca z Arad Doman Mądra Kobieta i członkini Rodziny. Siła 54(42).