Jeden z trzech placów w Far Madding gdzie dozwolony jest handel z cudzoziemcami.