Instrument muzyczny, posiada sześć, dziewięć albo dwanaście strun.