Członek Szpona Faile, towarzyszył Perrinowi do Almizaru.