Andor

Na Westland znajduje się czternaście królestw. Wśród nich jedno z największych i najstarszych – Andor. Godłem Andoru jest Biały Lew wsparty na tylnych łapach, na czerwonym tle. Stolica znajduje się w Caemlyn.

Historia

Andor, jako wolne, niezależne państwo, założone zostało w roku 994 WR przez Lady Isharę i Generała Sourana Maravaile. Po chaosie który zapanował na Westland po śmierci Artura Hawkwinga, udało im się utrzymać w jedności miasto Caemlyn wraz z kilkoma milami wokół miasta. Znajdowało się tam zaledwie kilka wsi. Postanowiono że to właśnie Ishara zostanie koronowana na królową Andoru, a nie Souran Maravaile. Souran pochodził bowiem z Ziem Granicznych, najprawdopodobniej z Jaramide, Ishara natomiast urodziła się w prowincji Andor i tam wychowała.

Andor

Obszar Andoru na Westland

Ishara nie popełniła błędu które często zdarzał się innym, którzy chcieli przejąć władze po Hawkwingu. Umocniła swoją pozycję w Caemlyn i powoli, systematycznie powiększała swoje strefy wpływów. Nie robiła kolejnego kroku, zanim nie upewniła się że sprawuje już pełną władzę, nad tym co już zdobyła. Udało jej się pokonać wrogów, którzy próbowali odebrać jej władze i ziemie, które już zdobyła. Ostrożna ekspansja oznaczała panowanie pierwszych królowych Andoru. Ostatecznie Andor osiągnął rozmiary od Gór Mgły, aż po rzekę Erinin. W jego obrębie znalazła się również prowincja Dwie Rzeki, który to fakt został jednak zupełnie zignorowany przez mieszkańców tych ziem.

Sztandar Andoru

Sztandar Andoru – Biały Lew na czerwonym tle

Niestety żaden z synów królowej Ishary nie przeżył wojen o niepodległość Andoru i dlatego na tronie zasiadła jej córka, Alesinde. Ishara jeszcze za młodu wysłała ją na nauki do Białej Wieży, tym samym zawierając sojusz z najpotężniejszym możliwym sprzymierzeńcem. Potajemnie sprowadziła również do Caemlyn doradczynie Aes Sedai, jeszcze mocniej scalając sojusz. Od tamtego czasu Siostra z Tar Valon, zawsze urzędowała w królewskim pałacu w Caemlyn. Z upływem czasu fakt ten został ogłoszony oficjalnie i nawet jeśli nie wszyscy zgadzali się z tym działaniem, tradycja ta nigdy nie została złamana.

Królowa Aleside również pozostawiła po sobie córkę, tracąc wszystkich synów. Królowa Melasune została trzecią królową Andoru i od czasu jej panowania nie próbowano już wprowadzić na tron mężczyzny. Gdy królowa umierała, nie pozostawiając po sobie królewskiej córki, władza przechodziła na tą kobietę, która mogła udowodnić największą liczbę linii pokrewieństwa z Isharą. Na Lwim Tronie zawsze zasiadała kobieta, więc w przypadku gdy nie można było jednoznacznie ustalić prawowitej następczyni, lub jej wybór był kwestionowany, wybuchały Wojny o Sukcesję.

Andor

Królestwo Andor

Wojny o Sukcesje

Pierwsza Wojna o Sukcesję wybuchła w roku 500 NE, kiedy to trzy Wielkie Rody Andoru jednocześnie ubiegały się o Lwi Tron. Wojna trwała siedem lat zanim zwycięskiej królowej udało się wstąpić na tron, a pierwsi pretendenci zmarli w wyniku wywołanej przez siebie wojny.

Nie zachowano żadnej wiedzy o pozostałych Wojnach o Sukcesję. Wiadomo, że wybuchła jeszcze Druga Wojna o Sukcesję, ale nie istnieją żadne oficjalne doniesienia. Zachowano w tajemnicy również informacje o ewentualnych, kolejnych wojnach. Tajemniczość ta wynikała z faktu, że Andorańska szlachta uważała, że są to sprawy wewnętrzne ich kraju i inne państwa nie powinny być informowane o takich problemach. Miało to zapobiec również ewentualnym atakom z zewnątrz, wywołanych osłabieniem królestwa.

Caemlyn Andor

Caemlyn – Stolica Andoru

Jednak w Trzecią Wojna o Sukcesję wmieszany został inny kraj, Cairhien, dlatego wiadomo o niej więcej. Trzecia Wojna o Sukcesję wybuchła po śmierci królowej Mordrellen Mantear w 972 NR, kiedy to w ciągu dwóch lat, od 970 roku, zaginęli jej syn Luc i córka Tigraine. Oficjalnie zakwestionowano wszystkich pretendentów do tronu. Po chaosie, negocjacjach i intrygach na najwyższych szczeblach władzy, królową została mianowana młodziutka, zaledwie szesnastoletnia Morgase Trakand. Wygrała Wojnę o Sukcesję dzięki poparciu potężnych Andorańskich Domów takich jak Dom Taravin, Traemane, Carand, Mantear, Northan, Coelan, Gilyard, Haevin, Norwelyn, Pendar i Renshar. Nawiększymi przeciwnikami Morgase były Domy Marne, Sarand, Baryn, Caeren, Arawn i Anshar. Dom Candraed pozostał neutralny.

Aby nie wywoływać niepokojów z najbliższym sąsiadem jakim było Cairhien, królowa Morgase zgodziła się poślubić wdowca po Tigraine – Taringaila Damodreda. Adoptowała również jedynego syna z poprzedniego związku – Galedrida. Królowa Morgase powiła Taringailowi dwójkę dzieci, syna Gawyna i córkę Elayne. Sam Taringail został skrytobójczo zamordowany w roku 984 NE. Nie ma żadnych oficjalnych doniesień na ten temat, ale uważa się że dokonał tego nadworny bard królowej, Thomdril Merrilin.

Czwarta Wojna o Sukcesję – Spoiler z Ogni Niebios i kolejnych tomów
W roku 999 NE królowa Morgase została omotana i zniewolona przez Przeklętego o imieniu Rahvin. Ukrywając się pod mianem Lorda Gaebrila, chciał przejąć władzę w Andorze. W tym celu stosował na królowej Przymus zmuszając ją do wydawania krzywdzących decyzji i niesprawiedliwych wyroków. Królowa zaczęła zaniedbywać obowiązki wobec królestwa i zraziła do siebie wszystkich sojuszników. Królowa postanowiła w tajemnicy uciec z Caemlyn, aby odzyskać władzę w królestwie. W tym czasie Gaebril spróbował przejąć władze w Andorze jako pierwszy król.

Elayne Trakand

Elayne Trakand, z Łaski Światłości Królowa Andoru Art by Manweri

Przeklęty został zniszczony przez Smoka Odrodzonego, ale Tron Andoru pozostał pusty, ponieważ wszyscy wierzyli że Gaebril zamordował królową. Część Wysokich Domów opowiedziała się po stronie Dziedziczki Tronu, Elayne, jednak sprzeciw pozostałych był równie gwałtowny. Tym bardziej, że wiele domów zbuntowało się przeciwko Domowi Trakand, po wielu krzywdzących decyzjach wydawanych w ostatnich czasach przez Morgase. Najniebezpieczniejszą rywalką i kandydatką do Tronu dla Elayne, była Lady Dyelin. Jednak ta postanowiła opowiedzieć się po stronie Córki Dziedziczki.

Złota Lilia

‘Złota Lilia’ Elayne po nocy spędzonej z Randem Art by Francesca Resta

W roku 1000 NE Elayne, już jako pełna Aes Sedai wróciła do Caemlyn gdzie zaanektowała Tron Lwa. Przeciwnicy Elayne zebrali armie, w tym wojsko Lady Arymilli które liczyło ponad 30 000 żołnierzy. Przystąpili do oblężenia Caemlyn. Dziedziczka Tronu wygrała bitwę pod Caemlyn, dzięki swoim wiernym Gwardzistom i Kapitan-Generał Birgitte. Po tej bitwie pozostałe Domy, wahające się z poparciem, w końcu przysięgły wierność nowej królowej, tym samym kończąc krótką ale intensywną Wojnę o Sukcesję.

Gwardia Królowej i armia Andoru

Gwardia Królowej to elitarna jednostka Andorańskiej armii. Stacjonują w stolicy i chronią królową w Pałacu. Patrolują także główne trakty i utrzymują porządek w królestwie. Byli to zawsze najlepiej wyszkoleni i godni zaufania ludzie.

Mundur Gwardii Królowej składa się z czerwonego kaftana, na to stalowy, błyszczący napierśnik i czerwony płaszcz. Gwardziści noszą stożkowate hełmy z nosalami. Wyżsi rangą oficerowie dostają węzły na ramionach i ostrogi ze złotymi lwami. Kapitana-Generała można rozpoznać po czterech złotych węzłach, Kapitana po trzech, Porucznika po dwóch, a Podporucznika po jednym.

Andor jest potężnym narodem, posiadającym wielką armię, na którą składa się Królewska Straż i poborowi utrzymywani zarówno przez królową, jak i poszczególne szlacheckie domy. W razie kryzysu, władczyni może przywołać ogromną siłę pośród swoich sojuszników. Siła militarna tego królestwa oszacowana jest na niemalże 200 000 żołnierzy, chociaż dość znaczna ich część to mężczyźni tylko wstępnie przeszkoleni.

Andor przez wieki toczył wojny z niemalże wszystkimi sąsiadującymi krajami, najwięcej waśni toczyło się z Cairhien i Murandy. Poprzez swoje bliskie stosunki z Białą Wieżą, napięte stosunki panowały również między Tronem Andoru i Synami Światłości, a co za tym idzie z Amadicią.

Zasoby naturalne

Andor Biały Most

Biały Most w Andorze Źródło thegreenlanterncorps

Bogactwo Andoru wywodzi się głównie z Gór Mgły, gdzie znajduje się wiele kopalni. Wydobywa się tam złoto, srebro, żelazo i miedź. Większość tych metali przetwarzana jest jeszcze na miejscu, w hutach i odlewniach. Ponieważ większość środków idzie na ochronę i zabezpieczenia tak cennych wyrobisk w Górach Mgły, wiele pozostałych regionów Andoru zostało zapomnianych przez władze. Dobrym przykładem mogłyby być Dwie Rzeki, które od pokoleń nie widziały Gwardzistów ani poborców podatkowych.

Poza cennymi metalami szlachetnymi, Andor jest wielkim producentem zboża, wełny i tytoniu. W Andorze hoduje się też dobre konie, a także bydło i zwierzęta hodowlane.

Ważnym ośrodkiem handlowym w Andorze jest niewielka miejscowość nad rzeką Arinelle, Biały Most. Znajduje się tam starożytny artefakt, pochodzący jeszcze z Wieku Legend – ogromny, śnieżnobiały most spinający oba brzegi rzeki. Zatrzymują się tam na handel wszystkie statki pływające po Arinelle.

Pozostałe poznane miasta i wsie w Andorze to: Arien, Aringill, Baerlon, Źródło Breen, Buryhill, Carysford, Comfrey, Damelien, Danabar, Pole Emonda, Daven Ride, Czterej Królowie, Most Harlon, Jornhill, Źródła Kore, Market Sheran, Nowe Braem, Sheldyn, Taren Ferry, Wzgórze Czat, Biały Most

Tradycje

Wiele tradycji Andoru wykształciło się już w pierwszych latach panowania pierwszych królowych. Tradycja tego, że zasiadać na Tronie Lwa i nosić Różaną Koronę może tylko kobieta. Tradycja, że Dziedziczka Tronu jest odsyłana na nauki do Białej Wieży. Najstarszy brat królewskiej córki przysięga, jeszcze nad jej kołyską, że będzie ją chronić i od młodości przygotowywany jest do roli Pierwszego Miecza Królestwa. Przejmuje władzę nad armią Andoru. Jeśli Dziedziczka nie ma brata, stanowisko to dostaje inny, zaufany mężczyzna.

Królowe Andoru:

 • Ishara Casalain FY 994-1020
 • Alesinde Casalain FY 1020 – 1035
 • Melasune Cadalain FY 1035-1046
 • Termylle FY 1046 – 1054
 • Maragaine FY 1054 – 1073
 • Astara FY 1073 – 1085
 • Telaisien FY 1085 – 1103
 • Morrigan FY 1103 – 1114
 • Lyndelle FY 1114 – 1165/30 NE
 • Mordrellen ok. 300 NE
 • ….
 • Mordrellen Mantear do 972 NE
 • Morgase Trakand NE 972

Pozycje i tytuły:

 • Królowa
 • Córka Dziedziczka
 • Pierwszy Miecz
 • Głowa Domu

Najważniejsze Andorańskie Domy szlacheckie:

 • Dom rządzący: Trakand
 • Pozostałe Domy: Taravin, Mantear, Haevin, Northan, Gilyard, Baryn, Anshar, Caeren, Pendar, Norwelyn, Renshar, Coelan, Carand, Marne, Arawn, Sarand, Traemane, Candraed
  Przedstawicieli Domów można znaleźć tutaj

Autor: Amyrlin

Do góry