Westland

Westland

Westland mapa topograficzna

Główny kontynent w Kole Czasu nie ma jednolitej nazwy. Określenie Westland pochodzi z gry fabularnej Koło Czasu, której to nazwy sporadycznie używał sam Jordan, chociaż równie często mówił po prostu Ziemie. Spotykaną często nazwą jest Randland – od głównego bohatera, jednak ta nazwa jest stosowana głównie przez fanów. Inną nazwą również czasami spotykaną są Mokradła, co jest pojęciem pochodzącym z kultury Aielów.

Geografia

Ziemie te rozciągają się pomiędzy Grzbietem Świata, a Oceanem Aryth. Liczą sobie około 5600 km ze wschodu na zachód i 5200 km z północy na południe. Na północy znajduje się Wielki Ugór i panuje klimat zimny, a na południu, sięgającym aż do samego Morza Sztormów, gorący. Na kontynencie znajduje się kilka ogromnych równin:

 • Równina Almoth, na wschód od Głowy Tomana
 • Równina Maredo, między Ilian a Łzą
 • Równina Lanc, na północy Kandoru
 • Stepy Caralain, na północ od Andoru

Największym górskim łańcuchem są Góry Mgły, rozciągające się z północy na południe pomiędzy Arad Doman, a Amadicią. Na południe od Kandoru i Saldaei rozciągają się ogromne i zupełnie niezamieszkane Czarne Wzgórza. Natomiast na północ od Łzy ciągnie się ogromna puszcza zwana Haddon Mirk.

Na kontynencie królują trzy ogromne rzeki – Manatherendrelle wypływająca z Gór Mgły i stanowiąca główny dopływ rzeki Arinelle. Arinelle ma swoje źródła w Saldeai i wypływa do Morza Sztormów. Erinin, mająca swoje źródła w Arafel i Shienarze, a także na Grzbiecie Świata, płynie na południe, mijając Tar Valon i wpływa do Morza Sztormów w Łzie. Ostatnią rzeką jest Andahar na zachodzie kontynentu, wypływa z Gór Mgły, przepływa przez Tarabon i wpada do Oceanu Aryth. Najruchliwszą rzeką jest Erinin, co jest spowodowane tym że na jej trasie znajdują się dwa największe handlowe miasta na kontynencie – Tar Valon i Łza.

W obecnych czasach na kontynencie znajduje się czternaście narodów:

 • Altara
 • Amadicia
 • Andor
 • Arad Doman
 • Arafel
 • Cairhien
 • Ghealdan
 • Illian
 • Kandor
 • Łza
 • Murandy
 • Saldaea
 • Shienar
 • Tarabon
 • Tar Valon uznawane jest za piętnaste państwo.
 • Na południowym wschodzie leży maleńkie państwo-miasto Mayene.

Zapisz