Kultura Seanchan

W Imperium Seanchan obowiązuje sztywna hierarchia. Na najwyższym szczeblu znajduje się Imperatorowa, potem szlachta zwana Krwią – pochodząca bezpośrednio od zdobywcy kontynentu, Luthaira i jego ojca Artura Hawkwinga. Niżej w hierarchii znajdują się wolni mężczyźni i kobiety. Na samym dole niewolnicy. W każdej z tych grup istnieje wiele podklas i wewnętrznych hierarchii.

Między poszczególnymi klasami obowiązują ścisłe interakcje. Nie wolno patrzeć w oczy nikomu z wyższej od siebie kasty. Osoba należąca do Krwi nie przemawia bezpośrednio do kogoś znajdującego się niżej, będzie komunikować się przy pomocy osobistego niewolnika, zwanego Głosem.

Niewolnictwo

W historii Seanchan niewolnictwo ma długą tradycję. Niewolnicy zwani sią da’covale, czyli ‘Ci, którzy są własnością’. Większość z nich to służący, pokojówki, kucharze. Hierarchia niewolników jest nietypowa. Mogą oni otrzymywać bardzo wysokie stanowiska i wydawać rozkazy przedstawicielom wysokich kast. Słudzy Wysokiej Krwi lub samej Cesarzowej tworzą specjalną podklasę niewolników znanych jako so’jhin. W hierarchii zajmują wyższą pozycję niż wolni mężczyźni i kobiety.

Wszystkie Damane również są da’covale, chociaż bardzo niskiej kasty. Cesarzowa posiada na własność największą ilość Damene w Imperium. Poprzez swoją zdolność do przenoszenia Mocy uznawane są za mniej niż zwierzęta domowe i zabroniony jest z nimi jakikolwiek kontakt seksualny. Przypadki takie uznawane są za perwersyjne. Damane w Seanchan traktuje się tak, jak w innych krajach bydło.

Krew

Najwyżej w komórce społeczeństwa znajduje się Krew. Z początku należeli do niej jedynie bezpośredni potomkowie Luthaira i członków jego armii, również pochodzący z Krwi. Z upływem czasu do tej pozycji zaczęto wynosić również zwykłych ludzi. Zdarza się to niezwykle rzadko i jest największym zaszczytem.

Wśród krwi istnieją dwie grupy – Niska Krew i Wysoka Krew. Członkowie Niskiej Krwi obcinają włosy ‘na pazia’ zostawiając z tyłu długi ogon, mogą lakierować ostatni jeden lub dwa paznokcie u każdej dłoni. Wysoka Krew goli boki głowy pozostawiając jedynie grzebień długich włosów wzdłuż czubka głowy i lakieruje jeden lub dwa pierwsze paznokcie u każdej dłoni – w zależności od rangi. Członkowie rodziny cesarskiej golą głowy i mogą lakierować wszystkie paznokcie.