Rodzinne powiązania u Aielów

W społeczności Aielów spotkać można wiele ciekawych i spotykanych tylko w tej kulturze zwrotów, głównie są to rodzinne powiązania. Prawdziwe wyzwanie stanowi zrozumienie i przestrzeganie skomplikowanych powiązań rodzinnych. Brak znajomości tych zasad prowadzić może do nieporozumień, a czasami nawet wzbudzić w rozmówcach agresję. Nie poznano wszystkich skomplikowanych powiązań rodzinnych pomiędzy Aielami, ale wiele z nich znajduje się poniżej:

 • Pierwsza siostra (First-sister) – córka tej samej matki. Nie spokrewnione ze sobą kobiety, które przez jakiś czas pozostawały Prawie Siostrami, mogą poprosić jedną z Mądrych o przeprowadzenie specjalnego rytuału ustanawiającego Więź.  Więź ta zostaje zadzierzgnięta przy pomocy Jedynej Mocy. Pierwsze siostry, podobnie jak siostry-żony dzielą jednego męża.

  Rzeka Kamieni, Siedziba Klanu Goshien (Uluru, Australia) ©CC0

 • Pierwszy brat (First-brother) – mężczyźni którzy posiadają tą samą matkę, choć niekoniecznie tego samego ojca. Podobnie jak Pierwsze siostry, niespokrewnieni ze sobą mężczyźni mogą przeprowadzić rytuał Pierwszych Braci i ustanowić więź. Uznaje się jednak że taka więź w przypadku mężczyzn częściej nie dochodzi do skutku.
 • Druga siostra (Second-sister) – nazwa dla kobiet których matki są siostrami. Jest to bliższy związek niż kobiet, których ojcowie są braćmi, ale nie tak mocny jak pierwsze siostry czy siostry-żony.
 • Drugi brat (Second-brother) – tak mówi się na mężczyzn których matki są siostrami – w naszym świecie, kuzyni.
 • Ojcowie siostry (Father-sister) – kobiety których ojcowie są braćmi. Pokrewieństwo to nie jest uznawane za tak bliskie jak Drugie siostry.
 • Prawie siostra (Near-sister) – najlepsza przyjaciółka, w związku niemalże tak bliskim jak Pierwsza siostra. Prawie siostry mogą prosić Mądre o przeprowadzenie ceremonii Pierwszych sióstr, co w oczach Aielów oznacza że stały się prawdziwymi siostrami.
 • Prawie brat (Near-brother) – najlepszy przyjaciel, uznawani niemalże za Pierwszych braci. Podobnie do Prawie sióstr mogą poprosić Mądre o przeprowadzenie oficjalnego rytuału na Pierwszych braci, jednak w przypadku mężczyzn dzieje się to rzadziej.
 • Siostra żona (Sister-wife) – związek dwóch kobiet Aiel, posiadających tego samego męża.
 • Siostra matka (Sister-mother) – kobieta która jest siostrą twojej matki, ciotka od strony matki.
 • Siostry ojcowie (Sister-father) – oznacza brata twojej matki, wuja od strony matki.
 • Druga matka (Second-mother) – matka męża/żony, teściowa.
 • Drugi ojciec (Second-father) – ojciec męża/żony, teść.
 • Babka (Greatmother) – matka matki, od strony kobiety.
 • Dziadek (Greatfather) – ojciec matki, od strony kobiety.
 • Druga babka (Second-greatmother) – matka matki współmałżonka.
 • Drugi dziadek (Second-greatfather) – ojciec matki współmałżonka.

Autor: Amyrlin