Przeklęci i Władcy Strachu

Władcami Strachu nazywano zdolnych do przenoszenia mężczyzn i kobiety, którzy przeszli na stronę cienia podczas Wojny o Moc. Służyli oni jako dowódcy w armii Czarnego, rozkazywali Pomorom, którzy prowadzili armie Trolloków. Po zakończeniu Wojny o Moc Władcy Strachu zostali zniszczeni, jednak formacja ta została odbudowana podczas Wojen z Trollokami. Przed Ostatnią Bitwą również powrócą, aby siać zniszczenie i dowodzić armiami Cienia.

Czarne Ajah także zasilają szeregi Władców Strachu. Różnicą jest, że Czarne Ajah działają w ukryciu, a Władcy Strachu działają otwarcie jako dowództwo armii Czarnego. Dla Władców Strachu nie miało znaczenia, że świat może znaleźć się pod panowaniem Cienia, co oznaczałoby ucisk i cierpienia wszystkich ludzi. Dla nich liczyła się tylko władza i nieśmiertelność którą mieli obiecaną.

Trzynastu przeklętych

Trzynastu Przeklętych

Nigdy nie wymieniali prawdziwego tytułu Shai’tana, uważając to za bluźnierstwo. Nazywany był przez nich Wielkim Władcą Ciemności. Wyruszali do Szczeliny Zagłady w Shayol Ghul aby tam, bezpośrednio w obecności swojego Władcy złożyć śluby i przysiąc wierność. Poświęcali swoje dusze Czarnemu.

Najpotężniejsi spośród nich rzeczywiście otrzymywali od Władcy Ciemności wielką moc i nieśmiertelność. Ponieważ z taką mocą tak bardzo wyprzedzali wszystkich pozostałych służących Cieniowi, zaczęli samych siebie nazywać Wybranymi. W ciągu wojny o Moc dokonali tak potężnych zniszczeń i zdradzili tak wiele przysiąg, że ludzie zaczęli nazywać ich Przeklętymi.

Od samego początku, Wybrani spiskowali przeciwko sobie równie mocno, jak niszczyli swój świat. Czarny wspierał i wspomagał ich w tej rywalizacji. Na placu boju mogli bowiem pozostać tylko najsilniejsi. Celem każdego z nich było osiągnięcie tytułu Nae’blis czyli „tego, który stoi ponad wszystkimi innymi.” Z tej zabójczej rywalizacji przetrwać udało się tylko trzynastu najpotężniejszym Wybranym. Każdy z nich otrzymał nowe imię, które miało obrazować siłę ich zdrady i napiętnować ich w oczach świata.

Ośmiu mężczyzn – Ishamael, Aginor, Balthamel, Sammael, Rahvin, Be’lal, Demandred i Asmodean. I pięć kobiet – Lanfear, Greandal, Semirhage, Mesaana i Mogheiden. Dumnie przyjęli swoje nowe imiona, jako symbole swojego odrodzenia w Cieniu. Ich potęga i strach przed nimi były przeogromne. Po dziś dzień ich imion używa się do straszenia dzieci. I same ich imiona potrafią wywołać lęk, mimo iż nie zawiera się w nich nic z okrucieństw i bestialstwa, które popełnili wobec świata podczas wojen, które sprowadzili wraz ze swoim Władcą na świat.

Przeklęci

Przeklęci

Władcy Strachu nawet gdy odnosili wielkie sukcesy i zwyciężali nigdy nie śmieli tytułować się Wybranymi, w obawie zarówno przed Przeklętymi jak i samym Czarnym.

Przeklęci zostali złapani w pułapkę pieczęci nałożonych na więzienie Czarnego w Shayol Ghul, podczas przeprowadzonego przez Lewsa Therina ataku. Podczas tego ataku całe główne dowództwo Cienia zostało w jednej chwili zneutralizowane. Oznaczało to koniec Wojny o Moc, choć rozpoczęło inny koszmar.

Ankieta – Ulubiony Przeklęty
Casting Przeklętych ze strony Koło Czasu

Autor: Amyrlin