Rodzina

Rodzina (Kin) to nazwa własna stowarzyszenia kobiet przenoszących Moc, nie będących jednocześnie Aes Sedai. Między sobą kobiety te tytułują się Kuzynkami. Jest to formacja której istnienie utrzymywane jest w największym sekrecie, zarówno przez członkinie Rodziny jak i same Aes Sedai. W skład Rodziny wchodzą wyłącznie kobiety które nie podołały wymaganiom Białej Wieży i zostały z niej usunięte. Rodzina przejmuje takie kobiety i wprowadza je w swoje szeregi, w nielicznych wypadkach Rodzina pomaga również uciekinierkom z Wieży.

Historia

Pierwsze doniesienia o tym na wpół legalnym stowarzyszeniu pochodzą jeszcze sprzed 2000 lat. Rodzina została założona przez grupę Aes Sedai wyrzuconych z Białej Wieży podczas Wojen z Trollokami. Kobiety te szukały schronienia w mieście Barashta (dzisiejsze Rahad – dzielnica miasta Ebou Dar) nie planując zakładania jakiejkolwiek organizacji. To stało się niemalże przez przypadek, gdy uchodźczynie odnalazły bezpieczne miejsce i postanowiły trzymać się razem.

Rodzina

Rahad, dzielnica Ebou Dar

Ponieważ Biała Wieża zawsze była wyczulona na punkcie nowo-powstających zrzeszeń kobiet przenoszących Moc, więc Aes Sedai niemalże natychmiast odkryły tą nową organizację. Jednak chaos Wojen z Trollokami kierował ich działania w inne miejsca i powstrzymał je od natychmiastowej interwencji. Potem uznano, że organizacja Rodziny niejako sprzyja Białej Wieży i jej priorytetom. Członkinie Rodziny wyłapywały uciekinierki i dyskretnie oddawały je z powrotem w ręce Aes Sedai. Siostry uznały również, że słusznym jest aby kobiety które mają jakikolwiek związek z Jedyną Mocą pozostawały pod kontrolą, nawet jeśli nieoficjalną, niż gdyby miałyby się wałęsać samopas, bez żadnego dozoru.

W ciągu wieków swojej działalności Rodzina zrzeszyła wielką ilość przenoszących kobiet. Ich liczbę szacuje się na 1783 kobiety. Same Aes Sedai nie były świadome, że ilość Kuzynek niemalże dwukrotnie przekracza liczebność Sióstr z Białej Wieży. Spowodowane to było przede wszystkim niezwykłą tajemniczością Rodziny, która za wszelką cenę chciała uniknąć ściągania na siebie uwagi Aes Sedai.

Organizacja

Rodzina ustaliła swoje zasady których musi bezwzględnie przestrzegać każda członkini, w tym również Najstarsza – przywódczyni Rodziny. Obecnie stanowisko to piastuje Reanne Corly.

Kółko Dziewiarskie

Jest to grupa trzynastu kobiet przewodzących Rodzinie. Członkinie do Rady wybierane są wyłącznie na podstawie wieku – dlatego przewodnicząca nazywana jest Najstarszą. Kuzynki żyją bardzo długo, dłużej niż Aes Sedai, a członkinie Kółka Dziewiarskiego bardzo rzadko mają mniej niż 300 lat. Zasada starszyzny jest bezwzględnie przestrzegana w Kółku Dziewiarskim. Jeśli Ebou Dar odwiedziłaby kobieta starsza niż aktualne członkinie Koła mogłaby ona zasiąść w Radzie na czas swojej wizyty. Sama Najstarsza musiałaby ustąpić swojego miejsca takiej kobiecie. Dlatego kryterium starszyzny jest zawsze bezwzględnie stosowane.

Reguły Rodziny

Najważniejszą zasadą Rodziny jest przestrzeganie ustalonych Reguł i posłuszeństwo wobec Najstarszej i Kółka Dziewiarskiego. Istnienie Rodziny musi być bezwzględnie utrzymywane w tajemnicy przed wszystkimi. Pod żadnym pozorem nie można podawać się za Aes Sedai i robić rzeczy które mogły by to sugerować.

Kuzynkom zabrania się podszkalania w Przenoszeniu, lub zwiększania swojego potencjału w Mocy ponad ten który miały w momencie opuszczenia Białej Wieży. Zabronione jest również używanie Jedynej Mocy poza ściśle określonymi przypadkami lub gdy sytuacja bezwzględnie tego wymaga. Każda Kuzynka łamiąca tą zasadę zostaje postawiona przed wewnętrznym sądem i surowo ukarana. Ściśle przestrzeganą zasadą jest również zakaz werbowania nowych członkiń przez kogokolwiek spoza Kółka Dziewiarskiego, bądź osoby bezpośrednio przez nie wyznaczonej.

Dodatkowo kobietom w Rodzinie, szczególnie tym zamieszkujących samodzielnie, zakazuje się małżeństw i bliskich związków z mężczyznami, a także rozmów o powrocie do Wieży i rekrutowania nowych dziewcząt.

Znakomita większość Kuzynek to kobiety które zostały usunięte z Wieży. Najczęściej są to kobiety zbyt słabe, o zbyt małym potencjale w Mocy. Niektóre z nich nie przeszły testów na Przyjęte lub Aes Sedai. Inne nie potrafiły podporządkować się dyscyplinie Wieży, bądź załamywały się w trakcie szkolenia. Tylko w nielicznych przypadkach Rodzina przyjmowała w swoje szeregi uciekinierki, kierując się zasadą że Aes Sedai mogą szukać takich kobiet i przypadkowo odkryć ich istnienie. Rodzina unikała jednak werbowania w swoje szeregi kobiet skazanych i wyrzuconych z Wieży za przestępstwa, na przykład kradzieże. Kobiety uznawane za szkodliwe, niebezpieczne lub niezrównoważone również nie były rekrutowane. Zasadą było również aby nie przyjmować kobiet które nigdy nie postawiły swojej nogi w Wieży. Dlatego też ‘dzikuski’ i młode dziewczyny z ‘naturalną iskrą’ nigdy nie były zabierane do Rodziny. W takich przypadkach zwykle dyskretnie kierowano na nie uwagę Aes Sedai.

Kuzynki mogą mieszkać w jednym miejscu, w tym również w Ebou Dar, w liczbie maksymalnie do dwustu członkiń. Większa liczba mogłaby przyciągnąć uwagę Aes Sedai.

Farma Rodziny

Największe skupisko Kuzynek znajduje się na Farmie oddalonej kilka mil na północny wschód od Ebou Dar. Kobiety udają się tam w ramach pokuty, na odosobnienie lub aby ukryć się przed niewygodnym wzrokiem. Ciężka praca w gospodarstwie jest również wykorzystywana jako kara za nieprzestrzeganie dyscypliny obowiązującej w Rodzinie.

Rodzina zawsze posiadała kilka przedstawicielek w samym Tar Valon. Przewodniczki, jak nazywano te kobiety, dyskretnie sprawdzały wszystkie uczennice odchodzące z Wieży. Kobiety te były regularnie i dość często wymieniane na swoim stanowisku. Koncentrowały się na wynajdowaniu uciekinierek i kobiet wygnanych z Wieży, ale kontaktowały się z nimi dopiero po upewnieniu się że nie przyciągną niepożądanej uwagi. Czasami pozwalały danej kobiecie odejść niż miałyby narazić się na odkrycie przez Aes Sedai.

Wszystkie zasady Rodziny zostały opracowane w celu uniknięcia uwagi Białej Wieży i przypadkowego ujawnienia ich organizacji. Kuzynki nie były świadome tego, że Aes Sedai od samego początku wiedziały o ich organizacji i przynajmniej częściowo go nadzorowały. Rodzina jako organizacja nigdy nie była zagrożeniem dla Białej Wieży, co wynika z prostego faktu, że większość Kuzynek jest po prostu za słaba w Mocy.

Kuzynki ustalając swoje zasady na przestrzeni wieków inspirowały się zasadami obowiązującymi w Wieży. Jednak ponieważ, poza samymi założycielkami, żadna z tych kobiet nigdy nie była Aes Sedai ich zasady wzorowane były na tych stosowanych wobec Nowicjuszek i Przyjętych. Kary najczęściej są fizyczne, czyli tak jak kara się uczennice w Białej Wieży. Również zasada starszeństwa, a nie siły w przenoszeniu, jest decydującą przy wyborze przywódczyń Rodziny. O zasadzie ustępowania kobiecie o większym potencjale, Aes Sedai dowiadują się dopiero po uzyskaniu Szala. Nawet sama nazwa którą stosują wobec siebie – Kuzynki, jest nawiązaniem do Sióstr z Wieży.

Inną ciekawą i rozsądną regułą do której muszą się stosować wszystkie kobiety w Rodzinie jest zakaz zamieszkiwania w jednym miejscu dłużej niż dziesięć lat. Jest to granica po przekroczeniu której ktoś mógłby zauważyć że dana kobieta nie starzeje się. Po tym czasie Kuzynka zostaje wysłana w zupełnie inny zakątek Westland, gdzie musi szukać innego zajęcia. Członkinie Rodziny często pracują w handlu lub sprawdzają się w najróżniejszych rzemiosłach. Do poprzedniego miejsca zamieszkania mogą wrócić dopiero po co najmniej dwudziestu latach. Zakłada się że po tym okresie nikt już nie będzie w stanie ich rozpoznać. Również częste zmiany zawodu pomagają w osiągnięciu tego celu.

Mądre Kobiety

Tak wśród mieszkańców Altary nazywane są Kuzynki zamieszkujące Ebou Dar, mające szczególne zdolności w kierunku Uzdrawiania. Stosują one głównie zioła i leki, o których mają ogromną wiedzę. W rzeczywistości, z powodu ograniczeń narzucanych przez Rodzinę, częściej wspomagają się one właśnie medycyną naturalną, niż Jedyną Mocą. Spektakularne użycie Mocy zdarza się tylko wyjątkowo i nigdy w miejscach publicznych. Mądre Kobiety można poznać po noszonym przez nie czerwonym pasie – im dłuższy, tym lepszą Uzdrowicielką jest nosząca go kobieta.

Autor: Amyrlin

0 0 głos
Oceń artykuł
Ads
Archiwum wpisów
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Skomentuj, chcemy wiedzieć co myślisz...x