Wygląd i upodobania

Ogirowie to jedyna występująca w Kole Czasu rasa humanoidalna. Są więksi i wyżsi od ludzi, a także żyją od nich o wiele dłużej. Mężczyźni dorastają do trzech metrów, kobiety są tylko nieco niższe i delikatniejszej budowy. Rasa ta charakteryzuje się szerokimi nosami i ustami, dużymi oczami, a spod ich czupryn wystają długie, zakończone pędzelkami uszy. Te uszy są charakterystyczną cechą Ogirów, drżą i poruszają się pod wpływem emocji. Są również ważną strefą erogenną i wspominanie o nich uważa się za nieuprzejmość.

Ze względu na swoje rozmiary i odmienny od ludzi wygląd, bywają mylone z Trollokami, co uważają za wyjątkową zniewagę. Inną cechą która odróżnia ich od ludzi jest bardzo długie życie. Spokojnie dożywają setek lat, dziewięćdziesięcioletni przedstawiciel tej rasy uznawany jest jeszcze za nastolatka. Jednak w przeciwieństwie do ludzkich chłopców, są już ustabilizowani emocjonalnie i posiadają dość dużą wiedzę.

Ogiry znane są ze swoich zdolności do pracy w kamieniu. Stworzone ich rękami dzieła są sławne na cały świat i charakteryzują się nieprzemijającym pięknem. Najwspanialsze miasta wybudowane po Pęknięciu Świata, którym udało się dotrwać do obecnych czasów, świadczą jednoznacznie o ich talencie. Najświetniejszym przykładem ich kunsztu jest samo Tar Valon, które w znacznej mierze zostało wybudowane właśnie ich rękami.

Mimo tego, Ogirowie nie uznają tego zajęcia za bliskiego ich sercu. Ich największą miłością są drzewa i gaje które mogą wyhodować. Dlatego są również znani pod innym imieniem – Alantin, co w Starej Mowie oznacza Drzewny Brat. Z wielką pieczołowitością opiekują się drzewami, któremu to zajęciu poświęcają wiele czasu i energii. Nienawidzą wycinania drzew, bez względu na pobudki jakie za tym stoją. Swoich największych skarbów, jakimi są Wielkie Drzewa w stedding, nie pozwoliliby tknąć bez względu na okoliczności. Wszystkie ich stedding umiejscowione są w dużej odległości od siedzib ludzkich, a jednak w każdym mieście, które wyszło spod ich ręki znaleźć można również wyhodowane przez nich Gaje. Lasy, w którym rosną najróżniejsze drzewa, każde dokładnie w tym miejscu w którym powinno się znajdować.

Stany emocjonalne

Stany emocjonalne u ogirów Źródło

Drugą największą miłością Ogirów są książki. Kochają wiedzę i mądrość jaką można dzięki nim zdobyć. Szanują książki, a ich niszczenie jest dla nich największym świętokradztwem. Mogą przesiadywać w bibliotekach całymi tygodniami, a wybierając się w podróż w ich bagażu zawsze można znaleźć więcej książek niż czegokolwiek innego. Język Ogirów przypomina ptasie trele, natomiast pismo nieodłącznie kojarzy się z pnączami i winoroślą.

Relacje i społeczeństwo

W społeczeństwie Ogirów obowiązuje silny model matriarchalny. Mimo iż w starszyźnie zasiadają zarówno kobiety jak i mężczyźni, to nad sprawami codziennymi czuwają kobiety. To one podejmują decyzje o małżeństwach i innych społecznych aspektach. Po osiągnięciu dojrzałości młodzi mężczyźni i kobiety zaczynają podróżować pomiędzy poszczególnymi stedding, aby szukać partnera lub partnerki. Jednak to kobieta podejmuje decyzje. Gdy tak się stanie, matka dziewczyny udaje się do matki chłopaka i one ustalają wszelkie szczegóły. Chłopak zwykle dowiaduje się jako ostatni że wybranka już się znalazła, a sam ślub został zaaranżowany. Kobiety powiadają do mężczyzn że ‘gdyby im pozostawić decyzje o małżeństwie, pozostali by wiecznymi oblubieńcami drzew’.

loial i thom

Loial i Thom

Ogiry uznawane są za skrajnie pacyfistyczną rasę. Nie okazują wrogości, są spokojne i zrównoważone. Nie uciekają się do przemocy, mimo iż ich wielkość i siła zapewniłyby im ogromną przewagę. Kultura Ogirów skłania się ku racjonalności i długim debatom. Jeśli pojawia się problem, Ogirowie potrafią tygodniami debatować i dyskutować aby rozwiązać problem bez emocji. Nie lubią pośpiechu i gwałtownych decyzji podejmowanych w afekcie. Tym nie mniej rozzłoszczenie Ogira nie należy do najbezpieczniejszego przedsięwzięcia. Srodze rozgniewani wpadają w furię i stają się śmiertelnie niebezpieczni. Wtedy mogą stać się niezłomnymi i wytrwałymi wojownikami, których niewiele rzeczy jest w stanie wystraszyć.

Mimo posiadania niezaprzeczalnych atutów, które mogłyby zapewnić im przewagę, stanowczo odmawiają wszelkiego uczestnictwa w konfliktach i życiu ludzi. Nie angażują się w ich sprawy, unikając ich i pozostając na uboczu. Jest to również jeden z powodów dlaczego są tak mało rozpoznawalni, ludzie nie znają ich rasy, często uznając ich za istoty z mitów i legend. Tym nie mniej, są zaciekłymi przeciwnikami Cienia i w wyjątkowych wypadkach można ich skłonić do pomocy.

Rasa Ogirów którą spotykamy na Westland jest pokojowo nastawiona do wszystkich. Ogiry zamieszkujące kontynent Seanchan są trochę inne. Są agresywniejsze i bardziej gwałtowne. Służą Imperatorowej, zaciągając się do Straży Skazańców, gdzie stanowią ogromną siłę. Nazywa się ich Ogrodnikami. Nie są oni jednak własnością Kryształowego Tronu, tak jak ma to miejsce w przypadku ludzi. Ich stosunki z tamtejszą władzą i dlaczego decydują się na taki krok, pozostają nieznane.

Lista znanych Ogirów:

 • Ala – córka Soferry, matka Damelle
 • Alar – matka Ivy, babcia Erith, Najstarsza ze Starszych w Stedding Tsofu
 • Amar – córka Coury, matka Elory
 • Arent – syn Halana, ojciec Loiala, Starszy z Stedding Shangtai
 • Aried – syn Coiama, ojciec Jalanda
 • Coiam – ojciec Arieda, dziadek Jalanda
 • Coura – matka Amary, babcia Elory
 • Covril – córka Elly, wnuczka Soong, matka Loiala. Znana Mówczyni z Stedding Shangtai
 • Dal – syn Morela, ojciec Hamana
 • Dalar – sławna podróżnicza Ogirów, wiele lat spędziła wśród Ludu Morza. Zachorowała na Tęsknotę i musiała wrócić do ojczystego stedding, gdzie nadal pisała książki
 • Damelle -córka Ali, córki Soferry, napisała książkę o Drogach
 • Ella – córka Soong, matka Covril, babcia Loiala
 • Elora -córka Amar, córką Coury. Żyła we wczesnych latach panowania Artura Hawkwinga, napisała książkę Mężczyźni z Ognia i Kobiety z Powietrza, traktującą o Jedynej Mocy
 • Erith – córka Ivy, wnuczka Alar, młoda kobieta z Stedding Tsofu
 • Halan – ojciec Arenta, dziadek Loiala
 • Hamada – córka Juendan, matka Moilin
 • Haman – syn Dala, wnuk Morela, Starszy z Stedding Shangtai
 • Hartha – przywódca Ogirów z Seanchan, którzy przybyli wraz z Powrotem do Westland
 • Iva – córka Alar, matka Erith
 • Jalanda – syn Arieda, syna Coiama, autor i historyk, napisał książki o Przeklętych
 • Juendan – matka Hamady, babcia Moilin
 • Juin – syn Lacela, wnuk Lauda
 • Koimal – ojciec Shandina, dziadek Ledara
 • Kolom – syn Radlina, ojciec Serdena
 • Lacel -syn Lauda, ojciec Juina
 • Laefar – ogir z stedding Shangtai
 • Laud – ojciec Lacela, dziadek Juina
 • Ledar – syn Shandina, syna Koimala, żył we wczesnych latach panowania Artura Hawkwinga. Napisał książki Studia nad Człowiekiem i Kobiety i Jedyna Moc wśród Ludzi
 • Lindsar – Najstarszy z Stedding Sholoon
 • Loial – syn Arenta, syna Halana. Młody mężczyzna z Stedding Shangtai. Jeden z ważniejszych bohaterów Koła.
 • Moilin -córka Hamady, córki Juendan, historyczka, napisała książkę Studia nad Wojną z Cieniem
 • Morel – ojciec Dala, dziadek Starszego Hamana
 • Radlin – ojciec Koloma, dziadek Serdena
 • Serden -syn Koloma, syna Radlina, pisał książki o Drogach
 • Shandin – syn Koimala, ojciec Ledara
 • Soferra – matka Ali, babcia Damelle
 • Soong – matka Elli, babcia Covril i prababcia Loiala
 • Tomada – Ogir żyjący jeszcze w Wieku Legend, współpracował z Nymami i Da’shain Aiel przy Śpiewie.
 • Trayal – Ogir z Stedding Tsofu poszkodowany przez Czarny Wiatr na Drogach
 • Voniel – córka Elli, wnuczka Soong, siostra Covris i żona Starszego Hamana

Starszyzna i pochodzenie

Władzę pośród Ogirów stanowi Starszyzna. Wybierana jest odrębnie w każdym stedding. Należą do niej najstarsi i najmądrzejsi Ogirowie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przywódcę Starszyzny nazywa się Najstarszą lub Najstarszym. Obradują oni w Pniu, gdzie zbierają się gdy trzeba podjąć decyzję lub rozpatrzyć jakąś trudność. Zasiadają przy jednym stole zgodnie ze starszeństwem, gdzie Najstarszy członek rady siedzi pośrodku, a najmłodsi po bokach. Ogirowie zwracają się do nich z każdym problemem który może się pojawić. Przed opuszczeniem rodzinnego stedding każdy Ogir musi najpierw otrzymać zgodę od swojej Starszyzny. To oni podejmują również decyzję gdy trzeba otworzyć Bramę i podróżować Drogami. Goście odwiedzający stedding też raczej nie unikną spotkania ze Starszyzną.

Pochodzenie Ogirów nie jest znane. Wiemy, że istnieje przedmiot zwany Księgą Przekładów. Jest to najprawdopodobniej ter’angreal, który prowadzi do innej rzeczywistości, ewentualnie na inną planetę.  Sugeruje to, że rasa ta może pochodzić z zupełnie innego świata, a przybyła na Westland z sobie tylko znanych powodów. Ogiry mówią że Księga musi zostać otwarta zanim nastąpi Czwarty Wiek, a oni muszą znaleźć inne, pokojowe miejsce. Dużą przeszkodą w tej operacji może teraz stanowić Tęsknota. Ogirowie boją się opuszczać stedding na dłużej, aby ich ta choroba nie dotknęła. Wynika z tego że nawet oni nie są pewni dokąd mogą dostać się przy pomocy Księgi Przekładu.

Śpiew

Ogirowie posiadają bardzo ciekawy Talent zwany Śpiewem. W obecnych czasach jest on rzadko spotykany i mało już można spotkać prawdziwych Pieśniarzy. Talent ten nie jest związany z Jedyną Mocą i nie jest znana jego prawdziwa natura. Pozwala im on na stymulowanie wzrostu roślin, a podczas śpiewu Ogir w dziwny sposób łączy się z naturą i drzewami dla których śpiewa. Drzewo rośnie szybko, rozkwita i staje się odporne na wszystkie czynniki zewnętrzne. W tym celu wykorzystują specjalne piosenki, pieśni bez słów.

Innym wykorzystaniem Śpiewu jest tworzenie nowych przedmiotów. Może to być cokolwiek, od kubka do picia po ogromne łoże. Przedmiot ten wykonany jest w całości w drzewa z którego Ogir śpiewał, ma opływowe kształty i wygląda jakby ‘wyrósł’, a nie został wytworzony. Podczas ‘produkcji’ drzewo nie zostaje w żaden sposób uszkodzone. Przedmioty ze Śpiewanego Drewna są bardzo cenione i ciężkie do dostania.

Wygnanie i Tęsknota

Podczas Pęknięcia Świata, gdy lądy i morza zmieniały położenie, a trzęsienia ziemi rozrywały świat na kawałki, Ogirowie również ponieśli wielkie straty. Tym którym udało się przetrwać wojnę, dopadło inne przekleństwo. Zgubili swoje stedding i nie mogli odnaleźć ich z powrotem. Tułali się po świecie, szukając bezpiecznych miejsc, a tęsknota za domem i bezpieczeństwem była coraz mocniejsza. Ten czarny okres w swojej historii Ogiry nazwały Wygnaniem. Dziesiątki lat pozostawali bez swoich domów i bezpieczeństwa jakie zapewniało. Wtedy wśród Ogirów pojawiła się Tęsknota, dominujące pragnienie aby znowu poczuć stedding. Setki, a nawet tysiące z nich zmarło, ponieważ dopadła ich depresja tak dominująca, że po prostu umierali. Ze smutku i z tęsknoty.

Nawet wtedy gdy w końcu jeden po drugim odnajdywali swoje stedding i wydawało się, że wszystko wróciło do normy, Tęsknota wciąż pozostała. Ogiry mówią, że zasiała ona w nich swoje ziarna. Teraz każdy Ogir który przebywa z dala stedding dłużej, zaczyna chorować na tą straszną chorobę. Jeśli szybko nie wróci do domu, w końcu umrze lub na zawsze pozostanie kaleką. Uznaje się że dziesięć lat to już stanowczo za długo i może stanowić już poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Ogirowie zamieszkujący Seanchan pozostali nietknięci przez Tęsknotę. Jest to spowodowane tym, że na kontynencie Seanchan koncentracja stedding jest dużo większa i tamtejsze Ogiry nie miały problemu z ich odnalezieniem.

Stedding

Wiadomo, że stedding były zamieszkiwane przez Ogirów już w Wieku Legend. Nie byli jednak z nimi związani, mogli je opuszczać i podróżować po świecie tak długo jak chcieli. Dopiero po Pęknięciu i Wygnaniu ta sytuacja uległa zmianie i Ogirowie na stałe już muszą zamieszkiwać stedding.

Ogir w stedding

Ogir podczas swoich ulubionych czynności – czytający książkę i palący fajkę w stedding Źródło

Same stedding to niezwykle urokliwe miejsca. Najczęściej porasta je piękny las, z wielkimi, starymi drzewami. Unosi się w nim niezwykła aura spokoju i bezpieczeństwa. Granicę stedding wyznacza wyraźna bariera. Granica, przy przekroczeniu której odczuwa się zimne dreszcze, a potem doznaje się wrażenie zagubienia czegoś. Tym czymś jest zagrożenie. Stedding są bezpieczne dla wszystkich, panuje w nich pokój. Pomiot Cienia niesamowicie trudno zapędzić do stedding, najczęściej wymaga to specjalnych środków przymusu.

Inną ciekawą cechą stedding jest to, że całkowicie niedostępna jest w tym miejscu Jedyna Moc. Przenoszenie jest tam niemożliwe, jak również utkanie splotów z zewnątrz do środka stedding. Był to jeden z powodów dla których miejsca te uznawane były za schronienia podczas Pęknięcia. Wielu mężczyzn Aes Sedai prosiło Ogirów o azyl i zyskało ochronę, podczas gdy ich bracia pozostający na ‘zewnątrz’ popadali w szaleństwo. Oczywiście, tęsknota za Przenoszeniem Mocy okazywała się zbyt dominująca i w końcu wszyscy Ci mężczyźni odchodzili ze stedding, aby powoli popaść w szaleństwo. Wśród Aes Sedai istnieją dwie, spierające się między sobą frakcje. Jedne uważają, że Azyl był zły ponieważ wydłużył Pęknięcie Świata. Druga strona wierzy, że Azyl Ogirów ocalił świat, ponieważ gdyby wszystkim mężczyznom Aes Sedai pozwolono oszaleć w jednej chwili, ze świata nic by już nie pozostało. Stedding Ogirów są również niedostępne dla wędrujących po tel’aran’rhiod.

Lista zamieszkanych stedding:

Grzbiet Świata

 • Stedding Cantoine
 • Stedding Chanti
 • Stedding Daiting
 • Stedding Handu
 • Stedding Kolomon
 • Stedding Lantoine
 • Stedding Mashong
 • Stedding Qichen
 • Stedding Sanshen
 • Stedding Shangtai
 • Stedding Sintiang
 • Stedding Taijing
 • Stedding Yongen

Sztylet Zabójcy Rodu

 • Stedding Yontiang

Pomiędzy Grzbietem Świata, a rzeką Erinin

 • Stedding Jenshin
 • Stedding Nurshang
 • Stedding Tsofu

Ziemie Graniczne

 • Stedding Chosium (Saldaea)
 • Stedding Jongai (Saldaea)
 • Stedding Saishen (Saldaea)
 • Stedding Chiantal (Kandor)
 • Stedding Shanjing (Arafel)
 • Stedding Tanhal (Arafel)
 • Stedding Sholoon (Shienar)

Czarne Wzgórza

 • Stedding Feindu
 • Stedding Jentoine
 • Stedding Shajin

Lasy na północ od rzeki Ivo

 • Stedding Leitiang
 • Stedding Shamendar
 • Stedding Taishin
 • Stedding Tsochan

Góry na północ od rzeki Dhagon

 • Stedding Mintai
 • Stedding Wenchen

Góry Mgły

 • Stedding Chinden
 • Stedding Jinsiun
 • Stedding Madan
 • Stedding Shangloon
 • Stedding Tsofan
 • Stedding Yandar

Wybrzeże Cienia

 • Stedding Mardoon
 • Stedding Shadoon

Wielki Ugór

 • Stedding Chandar
 • Stedding Sherandu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz