Poszukiwaczki Wiatru

Jedyna Moc wśród Atha’an Miere

Poszukiwaczkami Wiatru nazywa się kobiety zajmujące wysokie stanowiska w społeczności Ludu Morza. Najczęściej są doradczyniami kapitanów i pomagają podejmować decyzje odnośnie żeglugi. Każdy statek Ludu Morza ma swoją Poszukiwaczkę, a większość z nich potrafi przenosić Moc. Kobiety te są szczególnie utalentowane w kontrolowaniu pogody i tkaniu splotów wiatru. Umieją wyprowadzić statek z najgorszej burzy i ekstremalnie przyśpieszyć żeglugę. Dzięki nim i osiąganych dzięki temu prędkościach, Lud Morza ma reputację najlepszych żeglarzy na świecie.

Poszukiwaczki Wiatrów

Poszukiwaczka Wiatru Art DrowElfMorwen

Sploty kontrolujące pogodę tkane przez Poszukiwaczki Wiatru są potężne i niewiele najsilniejszych Aes Sedai byłby w stanie takie spleść. Z drugiej strony kobiety te mają poważne braki w tkaniu splotów Ognia czy Ziemi.

Athan’miere nigdy nie biorą na pokład Aes Sedai jeśli obecna na statku Poszukiwaczka Wiatru potrafi przenosić Moc. Chociaż to Kapitan Statku decyduje o Darze Przewozu, w takich wypadkach decydujące zdanie przechodzi jednak na Poszukiwaczkę. Od setek lat w takich wypadkach odmawiało się Daru Przewozu, bez względu na cenę jaką Siostra byłaby skłonna zapłacić. Lud Morza, a szczególnie Poszukiwaczki Wiatru od zawsze obawiali się ingerencji Białej Wieży w ich życie. Nie chcą aby ich kobiety były zmuszane do opuszczania statków w celu studiowania w Tar Valon. Aby uśpić czujność Aes Sedai do Białej Wieży wysyła się co jakiś czas jedną lub dwie dziewczyny z talentem. Ma to na celu odwrócenie uwagi i przeciwdziałaniu ewentualnemu śledztwu mającemu sprawdzić ile tak rzeczywiście kobiet potrafi przenosić Moc wśród Ludu Morza.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz