Mądre

Wśród Aielów kobiety przenoszące Moc nazywane są Mądrymi. Stowarzyszenie to jednak nie wymaga bezwzględnie tej umiejętności. Jeśli kobieta jest wybitnie zdolna i posiada inne talenty, np. chodzenie po snach, również wcielana jest w ich szeregi. Tym nie mniej u każdej dziewczyny u której zauważone zostaną umiejętności przenoszenia Mocy musi bezwzględnie zacząć szkolić się na Mądrą. Nie koncentrują się one wyłącznie przenoszeniu, ale doceniają także inne umiejętności, w tym stosowanie ziół – co u Aes Sedai byłoby oznaką zacofania. W ten sposób widocznie odstają w umiejętnościach tkania splotów od Sióstr z Białej Wieży. W ciągu wieków odseparowania od świata zewnętrznego udało im się jednak wykształcić wiele splotów, które nie są znane nawet w Tar Valon.

Jedyna Moc na Pustkowiu Aiel

Ponieważ Aielowie są wrogo nastawieni do wszystkich pozostałych ludów i nie uznają bliskich kontaktów z innymi nacjami, także zdolności Mądrych długo pozostawały tajemnicą. Aes Sedai były szczególnie unikane, nie tylko ze względu na Jedyną Moc ale i na specyficzną historię Aielów. Tym bardziej że żadna Mądra Aielów nie miałaby ochoty na podróż do Tar Valon w celu studiowania Mocy. Nawet wśród Mądrych umiejętność przenoszenia nie jest powszechnie używana i nie jest elementem decydującym. Większość przenoszących Moc robi to tylko w swoim towarzystwie i ich zdolności nie są znane innym Aielom.

Siła w przenoszeniu Mocy nie ma również wpływu na status Mądrej. Mają one o wiele rozsądniejszy system oceniania wartości kobiety niż czynią to Aes Sedai. Kobieta mądrzejsza i bardziej doświadczona będzie przewodzić nawet najsilniejszej w Mocy Mądrej. Zwykle im starsza kobieta tym więcej władzy posiada i słuchają jej wszystkie inne, młodsze Mądre.

Mądre są kobiecymi przewodniczkami Aielów. Są niebywale szanowane i doceniane. Wywierają wielki wpływ zarówno na Wodzów Klanów jak i na całe szczepy. Powierzane są im wszelkie tajemnice i dźwigają wielką odpowiedzialność. Bez względu na Klan z którego pochodzą nie mogą być pojmane jako gai’shain i żaden Aiel nigdy Mądrej nie skrzywdzi. Nie biorą udziału w bitwach i tak jak reszta Aielów podążają drogą ji’e’toh, są strażniczkami jego przestrzegania. Wiele rytuałów może być przeprowadzone tylko w obecności Mądrych, a każdy rozsądny Wódz Klanu poradzi się swojej Mądrej zanim podejmie ważną decyzję.

Szkolenie

Początek szkolenia u Mądrych to wizyta w Rhuidaen. Każda adeptka musi wejść do miasta i przejść przez ter’angreal który pozwala jej ujrzeć wiele swoich potencjalnych przyszłości. Niektóre kobiety nigdy nie wychodzą na zewnątrz.

Następnie kobieta przechodzi intensywny trening, często ukierunkowany na swój talent – przenoszenie, chodzenie po snach, leczenie ziołami. Jednocześnie uczennica służy Mądrym, spełniając ich życzenia, takie jak parzenie herbaty, rozkładanie namiotów, praca w saunach. Szkolenie jest ciężkie i wyrabia hart ducha. Kary są surowe i bezdyskusyjne. Pod koniec szkolenia, kobieta sama musi uznać że już jest gotowa i jest równa pozostałym Mądrym. Uznają one że nie można powiedzieć uczniowi że jest gotowy, sam musi dojść do tego przekonania.

Ostatnim etapem na drodze do zostania pełną Mądrą jest druga wizyta w Rhuidean. Tym razem adeptka musi przejść przez inny ter’angreal. Ten sam, przez który musi przejść każdy Wódz Klanu. Wygląda on jak las wysokich, szklanych kolumn i pokazuje przeszłość Aielów, aż do czasów sprzed Pęknięcia Świata. Tą drugą próbę przechodzi pomyślnie o wiele więcej kobiet niż mężczyzn. Niektóre kobiety uważają że duży odsetek kobiet które przeżyły ten ter’angeal jest spowodowane tym że kobiety są silniejsze. Inne wierzą, że dzieje się tak ponieważ wszystkie słabe i nieprzygotowane zostają odsiane już w czasie treningu. Mądre nie otrzymują znaków Smoków na przedramionach.

Przypuszczać można że Mądrych jest o wiele więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Przed bitwą w Malden naliczono około czterystu Mądrych. Jeśli ta liczba jest podobna we wszystkich dwunastu klanach dawałoby to łączną liczbę ponad 4500 Mądrych. Nawet jeśli większość z nich jest zbyt słaba w Jedynej Mocy aby przejść testy na Szal w Białej Wieży, dalej jest to ogromna liczba. O wiele przekraczająca całkowitą ilość Aes Sedai których jest niewiele ponad 1000.