Kamienie Portalu to tajemnicze przedmioty Mocy wykorzystywane w Kole Czasu. Nikt nie wie jak dużo i w których miejscach na świecie znajdują się wszystkie Kamienie Portalu. Wiadomo, że jest ich całkiem sporo, niektóre zostały oznaczone na mapach, o niektórych wiedzą Ogirowie i Aes Sedai, jednak większość to po prostu zapomniane artefakty z dawnych czasów. Wiele z nich zostało zniszczonych, zakopanych, bądź zatopionych pod wodą.

Symbol Kamienia Portalu w książkach

Miejsca gdzie można znaleźć niektóre Kamienie Portalu:

  • na Sztylecie Zabójcy Rodu
  • na stokach Chaendaer na Pustkowiu Aiel
  • niedaleko stedding Tsofu
  • na Głowie Tomana
  • przy drodze Jehannah
  • na terenach starożytnego królestwa Hardan
  • cztery Kamienie można znaleźć w okolicach Łzy

Częściowo zniszczone lub nierozpoznane egzemplarze Kamieni rozsiane są po całym świecie, nie tylko na Westland. Znajdują się one na Seanchan, w Shara, na dnie oceanów lub na szczytach gór, najprawdopodobniej również na Wyspach Ludu Morza i na Ziemi Szaleńców. Nikt nie zna dokładnego ich położenia i ich ilości. Każdy Kamień jest na stałe związany z miejscem w którym został umieszczony. Przy próbie przesunięcia, bądź zmiany ich położenia, stawiają opór. Kamieni Portalu nie można przenosić na inne miejsca.

Kamień Portalu

Kamień Portalu jest szarą kolumną, szeroką na jeden krok (ok. 0,8 m), pokrytą setkami symboli wyrytych na powierzchni. Jest to szczególna, między-wymiarowa brama prowadząca do różnych miejsc i alternatywnych rzeczywistości we Wzorze. Aby uruchomić Portal niezbędna jest Jedyna Moc, pochodzić ona może zarówno od kobiety jak i od mężczyzny. Zważywszy jednak na to, że podróżowanie za pomocą Kamienia wymaga ogromnej ilości Mocy niewielu przenoszących jest w stanie go użyć i przeżyć, bądź nie Wypalić się. Im większa ilość osób pokonuje Portal jednocześnie, tym więcej Mocy to wymaga.

Poza dużym potencjałem Mocy, drugim warunkiem koniecznym do bezpiecznego korzystania z Kamieni jest znajomość znajdujących się na nim symboli i znaków. Nawet dysponując ogromną siłą nie można beztrosko podróżować przy ich pomocy. Nie znając symbolu Portalu do którego chcemy się udać, możemy nieświadomie przenieść się do Kamienia znajdującego się na dnie oceanu lub w innym skrajnie niebezpiecznym miejscu i zginąć.

“Od Kamienia do Kamienia biegną linie ‘jeśli’, pomiędzy światami które mogą być.”

Przy pomocy Kamienia Portalu można dostać się zarówno do innego miejsca w rzeczywistym świecie, jak i do innego miejsca w świecie alternatywnym. Być może do tego własnie służyły kiedyś Kamienie Portalu, czyli do przemieszczania się pomiędzy różnymi rzeczywistościami. Dzięki Lanfear dowiadujemy się, że istniała kiedyś księga nazywana Zwierciadłami Koła, opisująca takie światy.

Alternatywne Światy

Gdy kobieta w lewo lub w prawo pobiegnie, czy tedy Czas rozdwojeniu ulegnie? Czy Koło tka wtedy dwa Wzory? Tysiąc, wraz z każdym obrotem? Tyle, ile jest gwiazd? Czy jeden jest prawdziwy, a pozostałe tylko jego cieniami i odbiciami?
- Fragment Zwierciadeł Koła

Alternatywne światy do których można dostać się przy pomocy Kamieni to po prostu inne wymiary, które mogłyby być prawdziwe, gdyby wydarzenia potoczyły się inaczej. Im mniejsze prawdopodobieństwo zaistnienia danego splotu zdarzeń, tym mniej realny i stabilny jest świat alternatywny. Niektóre z tych światów są tak płynne i nietrwałe, że same pojawienie się w nich może spowodować śmierć. W alternatywnych wymiarach zarówno czas jak i przestrzeń mogą być niespójne i nie działać tak jak w realnym świecie. Inne są niemalże tak samo prawdziwe jak świat rzeczywisty. Można wejść do takiego miejsca i spotkać samego siebie.

Wzór splata nieskończoną ilość alternatywnych światów, a Kamienie Portalu prowadzą tylko do niektórych z nich. Nie na każdym Kamieniu znajdują się symbole wszystkich światów, jest ich po prostu za dużo.

Historia

Wiadomo, że Kamienie Portalu stworzone zostały w wieku poprzedzającym Wiek Legend. Starożytni Aes Sedai nie znali ich pochodzenia ani przeznaczenia, jednak podróżowali po innych wymiarach, uczyli się i dzięki nim udało im się zbudować np. Drogi. Drogi najprawdopodobniej zostały wyhodowane w takim właśnie opuszczonym miejscu, odnalezionym przez Kamień Portalu. Niestety nie ma na to dowodów i nie zachowały się żadne zapiski.

Na kontynencie Seanchan Kamienie Portalu wykorzystywane były do sprowadzania do rzeczywistego świata stworzeń, takich jak na przykład grolmy czy rakeny. a następnie czynne wcielanie ich do Wiecznie Zwycięskiej Armii. Zwierzęta te wykorzystywanie były do walki z Pomiotem Cienia, a po pokonaniu Armii Ciemności pozostawały na usługach Seanchan, budząc powszechną grozę i panikę wśród wrogów Imperium. Artykuł o Seanchańskich monstrach można znaleźć tutaj.

Symbole

Symbole umieszczone w dolnej połowie kolumny symbolizowały różne lokalizacje w świecie Koła. W górnej części znajdowały się natomiast symbole światów alternatywnych i innych wymiarów. Były również znaki pomocnicze, których przeznaczenia możemy się jedynie domyślać. Kamienie tworzyły razem skomplikowaną sieć, łącząc się ze sobą w nieznanym porządku.

Symbole znajdujące się na Kamieniach Portalu, najprawdopodobniej obrazujące kierunek, a także czy mamy znaleźć się w świecie rzeczywistym czy alternatywnym.

Znane oznaczenia Kamieni Portalu:

Oznaczenie Kamienia Portalu na Głowie Tomana

Oznaczenie Kamienia Portalu w Rhuidean

Symbol oznaczający rzeczywistość. Umieszczano go na kamieniach w światach alternatywnych.

 

 

 

 

 

Kamienie Portalu, a Tel’aran’rhiod

Te światy, które możemy odwiedzić przy pomocy Kamieni, nie mają nic wspólnego z tel’aran’rhiod, który jest tylko niestałym odbiciem realnego świata, tak naprawdę – bardzo rzeczywistym snem. Tel’aran’rhiod najprawdopodobniej otacza również światy alternatywne, a także inne wymiary, jednak wciąż pozostaje Światem Snów. Tel’aran’rhiod jest stosunkowo łatwo dostępny dla Śniących, osób wykorzystujących ter’angreale snu, a także dla zwykłych śpiących ludzi. Alternatywne światy są o wiele trudniejsze do osiągnięcia. Więcej o tel’aran’rhiod dowiesz się tutaj.

Autor: Amyrlin

_____________________
* Obrazek wyróżniający: CC0 Public Domain