Ayyadowie

Ayyadowie to ludzie przenoszący moc, zamieszkujący Sharę. Shara to owiane tajemnicą ziemie na zachód od Pustkowia Aiel. Kobiety Ayyadki tatuują twarze, w okalające twarz i szyję pnącza i liście. Mężczyźni tatuowani są w mniej estetyczny sposób, co wywołuje raczej niepokój niż służy podkreśleniu urody. Tatuaże pozwalają na identyfikację Ayyada i są dowodem że zamieszkuje w specjalnym miejscu przeznaczonym tylko dla nich. Mieszkają w niewielkich, ogrodzonych od reszty świata miasteczkach, do którego nie ma wstępu nikt spoza grupy Ayyadów. Każde takie najście kończy się śmiercią intruza. Każdy Ayyad musi też mieć również pozwolenie na opuszczenie takiego miejsca.

Mapa Shary

Mapa Shary

Mężczyźni Ayyadowie traktowani są w nieludzki sposób. Mieszkają w odosobnionych miejscach, w takiej ignorancji że nie potrafią nawet czytać i pisać. Wykorzystywani są jedynie do reprodukcji. Gdy chłopiec osiąga wiek męski, około 16 lat, zostaje zabrany ze swojego miejsca zamieszkania i przewieziony gdzie indziej. Jest tam wykorzystywany jest do rozpłodu z młodymi Ayyadkami które pragną mieć dzieci. Czasem z kilkoma, czasami przewozi się ich jeszcze w inne miejsca. Po osiągnięciu wieku 21 lat, lub wcześniej jeśli chłopak wykazuje tendencje w kierunku przenoszenia, zostaje cicho zamordowany. Ciała kremuje się. Jest to typowy przykład chowu wsobnego który wykorzystywany jest do utrwalenia najistotniejszych cech, w tym wypadku zdolności przenoszenia. Jest również metodą pozyskiwania jak najczystszych linii krwi.

Mimo że w Shara obowiązuje monarchia, różni się ona diametralnie od innych monarchii. Sh’boan – kobieta, posiada władzę absolutną i rządzi Sharą, w tym czasie wybiera sobie następcę, mężczyznę –Sh’botay i po siedmiu latach sprawowania władzy, umiera – ‘z woli Wzoru’, a władzę absolutną przejmuje mężczyzna. On również rządzi siedem lat, w tym czasie wybierając Sh’boan i po siedmiu latach umiera. Sharanie utrzymują że ten schemat działa niezmieniony od czasów pęknięcia. W rzeczywistości to kobiety Ayyadki sterują monarchią, uśmiercając kolejnych władców i sprawując rzeczywistą władzę w Shara.

Spoiler z Pamięci Światłości
Demandred który przybył do Shary w celu siania chaosu na świecie, uwolnił mężczyzn Ayyadów i nadał im nowe prawa. Dzięki temu zyskał najzagorzalszych i najwierniejszych sprzymierzeńców. Zebrał zarówno kobiety jaki i mężczyzn Ayyarów razem i przy ich pomocy zaatakował siły Światłości walczące podczas Ostatniej Bitwy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz