Jedyna Moc

Jedyna Moc pochodzi z Prawdziwego Źródła, siły uformowanej przez Stwórcę podczas aktu tworzenia wszechświata. Prawdziwe Źródło jest niewyczerpalne, nie ma początku ani końca i jest siłą napędową istnienia. Saidin i Saidar, dwie nierozłączne, wzajemnie uzupełniające się połowy Źródła pracują razem i jednocześnie wbrew sobie, aby obrócić Koło Czasu.

Jedyna Moc - Symbol Saidina i Saidara

Jedyna Moc – Symbol Saidina i Saidara

Akt czerpania Jedynej Mocy i kontrolowania jej przepływu nazywany jest Przenoszeniem Mocy. Kobiety mogą przenosić Saidara, żeńską połowę Jedynej mocy, a mężczyźni Saidina. Żadna z płci nie jest w stanie wyczuć ani dotknąć drugiej połowy Źródła. Z Jedynej Mocy można wydzielić pięć różnych wątków tzw. Pięć Mocy. Nazywane są od żywiołów które reprezentują – Ogień, Woda, Powietrze, Ziemia i Duch. Przenoszący czerpie wątki z Jedynej Mocy i używa ich tworząc sploty. Niektóre wątki można wykorzystywać pojedynczo, np. zapalenie świecy wymaga tylko Ognia, jednak bardziej zaawansowane sploty wymagają już dwóch lub więcej Mocy.

Przenoszący Moc zwykle dobrze panuje nad jednym lub dwoma żywiołami, ale brakuje mu talentu w pozostałych. Rzadko zdarzają się osoby, które dobrze radzą sobie z trzema, a już zupełnymi wyjątkami są osoby wykazujące talent w operowaniu czterema mocami. Ogólnie przyjęte również jest, że mężczyźni lepiej panują nad ogniem i ziemią, a Mocami kobiet najczęściej są woda i powietrze. Choć oczywiście istnieją wyjątki i kobiety potrafiące posługiwać się ‘męskimi’ mocami z wielką siłą. Duch rozkłada się po równo.

Czerpiąc Moc ze źródła można dokonać niemal wszystkiego. Można uzdrawiać rany które w każdym innym wypadku doprowadziły by do śmierci. Można tworzyć kule światła, zamiast kłopotać się szukaniem i zapalaniem świec. Zdarzają się osoby wyjątkowo utalentowane pod względem kontroli pogody i inne które znakomicie manipulują ludzkim umysłem. Ponadto poszczególne osoby wyróżniają się swoimi unikalnymi, rzadko spotkanymi Talentami takimi jak Przepowiadanie, Słuchanie Wiatru czy Śnienie.

Niewiele osób jest w stanie dotknąć Jedynej Mocy. Uznaje się, że zdolnych do tego jest około 2-3% ogółu ludzkości. Większość z tego niewielkiego odsetka jest w stanie nauczyć się przenoszenia dopiero po długim szkoleniu. Najrzadziej spotykaną grupą są osoby które rodzą się z tą zdolnością.

Ludzie Ci zaczynają przenosić Moc samoistnie po okresie dojrzewania. Kobiety przechodzą ten proces około 17 roku życia, choć zdarzają się i dziewczęta 14-15 letnie. Mężczyźni od 20 do nawet 30 lat. Jednak taka nieświadoma nauka jest bardzo niebezpieczna i bardzo często prowadzi do strasznej śmierci. Zaczyna się od dreszczy, a kończy na krwotokach, gorączce i trwającej kilka dni agonii. Doświadczenie samodzielnej nauki udaje się przeżyć jednej kobiecie na pięć. Najczęściej kobiety takie wyrzucają ze świadomości, że to co robią ma cokolwiek wspólnego z przenoszeniem. Używają Mocy chaotycznie i nieświadomie, przez co nazywane są pogardliwie ‘dzikuskami’. Mężczyźni, których przenoszenie z samej swej natury jest bardziej ‘świadome’, często stają się Fałszywymi Smokami. Ludzie Ci, dążąc do wypełnienia proroctw powodują chaos, wywołują wojny i budzą zabobonny lęk.

Poziom siły u poszczególnych osób władających mocą zależy od wielu czynników. Mężczyźni są relatywnie silniejsi od kobiet w czystej mocy, natomiast kobiety mają większe zdolności w tkaniu splotów. Kobiety posiadają również umiejętność tworzenia Kręgów Mocy. Kręgi mogą liczyć od dwóch do trzynastu kobiet, ale do stworzenia większego kręgu potrzebni są już mężczyźni. Największy krąg może być utworzony z 72 osób. Oczywiście zarówno mniejsze jak i większe kręgi mogą być mieszane, a najefektywniejsze są te tworzone z zrównoważonej liczbowo ilości kobiet i mężczyzn.

Krag Mocy

Krąg Mocy nad Czarą Wiatrów Okładka ebook Ścieżka Sztyletów Art by Julie Bell

Jedyna Moc jest źródłem naturalnej energii, ograniczonej jedynie przez potencjał i siłę przenoszącego. Osoba przenosząca po osiągnięciu kontroli nad przepływem mocy, przez wiele lat powiększa swój potencjał mocy. Kobiety ten proces przechodzą harmonijnie i jednostajnie, u mężczyzna odbywa się on skokowo.

Jedyna Moc daje ogromną potęgę i przewagę nad osobami które nie posiadają tej zdolności. Mimo uzyskiwania wielu niezaprzeczalnych atutów, ludzie obawiają się przenoszenia i bardzo nieufnie odnoszą się do takich kobiet, nie wspominając już o przenoszących mężczyznach.

Inną zaletą wynikającą z kontrolowania mocy jest jej zdolność do niesamowitego wydłużania życia, w Wieku Legend 400 lat u Aes Sedai to był względnie młody wiek. Używanie jej pozwala także zachować młody wygląd. Osoby parające się tym zajęciem mogą być stosunkowo łatwo rozpoznane, ponieważ nie można jednoznacznie ustalić ich wieku. Zachowują młode twarze, jednak oczy ukazują mądrość, która nikomu nie jest dana w młodości.

Niestety używanie mocy, oprócz wzbudzania strachu i nienawiści w osobach postronnych, ma też inne negatywne konsekwencje. Mianowicie jest niezwykle uzależniające i bardzo szybko dana osoba nie może już żyć bez przenoszenia. Jedyna Moc wypełniając organizm człowieka, daje mu uczucie skondensowanego życia. Barwy stają się żywsze, zapachy mocniejsze, człowiek jest świadomy każdego źdźbła trawy, wyczuwa każdą komórkę swojego ciała. Uczucie to jest tak dominujące, że przenoszący może zaczerpnąć zbyt dużą ilość mocy i wypalić swoje zdolności. Ci którzy popełnią błędy płacą najwyższą cenę, uszkadzając ciało i umysł.

Jak widać zdolność przenoszenia Mocy może zostać utracona. Może się to stać z powodu przeforsowania podczas przenoszenia, jak i podczas badań nad nieznanymi przedmiotami mocy, wypadek taki nazywa się wypaleniem. Czasami jednak zdolność ta zostaje usunięta świadomie przez inną osobę. Gdy spotyka to kobietę nazywa się to ujarzmieniem, a u mężczyzn poskromieniem.

W przypadku kobiet musi to być kara za naprawdę poważnie wykroczenie, ponieważ rytuał jest traumatycznym przeżyciem dla wszystkich kobiet biorących w nim udział. W przypadku mężczyzn sprawa ma się inaczej. Z powodu zanieczyszczenia Saidina skazą powodującą szaleństwo, wszyscy mężczyźni którzy wykazują jakiekolwiek talenty w kierunku przenoszenia mocy muszą być wyłapywani i poskramiani. Mężczyzna jest w stanie ujarzmić kobietę w pojedynkę, natomiast do poskromienia jednego mężczyzny często wymagany jest pełen krąg trzynastu kobiet, choć i tutaj zdarzają się oczywiście odstępstwa od reguły.

Proces całkowitego odcięcia od mocy uchodzi za nieodwracalny. Jest to niestety operacja która zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet kończy się śmiercią. Nie wynika ona z samego aktu odcięcia od mocy, ale tak okaleczona osoba traci całkowicie chęć do życia, wpada w głęboką depresję i najczęściej popełnia samobójstwo. Lekarstwem może być znalezienie w życiu jakiegoś upragnionego celu, który wypełni pustkę która pozostała po zdolności do przenoszenia mocy. Niestety z większości przypadków, człowiek który został całkowicie odcięty od Źródła przeżywa co najwyżej 2-3 lata.

Do wspomagania przepływów mocy można używać przedmiotów zwanych angrealami i sa’angrealami. Są to narzędzia mocy wytworzone jeszcze w Wieku Legend i tajemnica ich wyrabiania już dawno została zapomniana. Wzmacniają one zdolność do przenoszenia Jedynej Mocy, a dzięki wbudowanemu w swoją strukturę tzw. tłumikowi, nie pozwalają na zaczerpnięcie zbyt dużej ilości Mocy i wypalenie. Sa’angreale są niezmiernie rzadkie i o wiele bardziej potężne od angreali. Tworzone były dla odpowiedniej płci i tylko w ten sposób mogą być wykorzystywane.

Istnieje również trzeci rodzaj przedmiotów mocy zwanych ter’angrealami, które były tworzone z myślą o wykonywaniu konkretnych zadań. Dobrym przykładem jest Różdżka Przysięg, która sprawia, że przysięgi składane z jej udziałem stają się nieodwołalne. Innym ciekawym ter’angrealem jest kamienny pierścień, który pozwala śpiącej osobie dostać się do Tel’aran’rhiod, Świata Snów.

Autor: Amyrlin

Zapisz

Zapisz

Zapisz