Tytuł przywódczyni Aes Sedai. Zwykle nazywana po prostu Amyrlin, lub Matką. Amyrlin wybierana jest przez Komnatę Wieży. Sprawują władzę nad Tar Valon i Białą Wieżą od samego początku. ⇒ Aes Sedai