Termin używany w Imperium Seanchan. Ze Starej Mowy dosłownie oznacza ‘spuszczone oczy’. Oznaczają utratę twarzy i tak nazywa się osoby które straciły honor.

Oceń artykuł

WP Glossary Term Usage