Bitwa pod Marath

Bitwa pod Marath miała miejsce podczas Wojen z Aiel, około 978 roku NE. Nie jest znana dokładna lokalizacja tego miejsca, jednak prawdopodobnie znajduje się w Cairhien. Marath zostało wspomniane przez Tama al’Thora w majakach wywołanych gorączką na początku Oka Świata (rozdz. 6 Zachodni Las).