Seanchańskie określenie Sprzymierzeńców Ciemności.