Zwrot używany w Seanchan do określenia niewolnika, w Starej Mowie – ten który jest własnością. Ubierają się w przeźroczyste szaty. Zdarza się że można wysoko urodzonego przedstawiciele Krwi degradować do da’covale.

WP Glossary Term Usage