Klan Trolloków, ich godłem jest sztylet przebijający czaszkę.