Pochodząca z Cairhien Mądra Kobieta zamieszkująca w Ebou Dar. Siła 42(30).