Szlachcianka z jednego z pomniejszych Cairhieniańskich Domów.