Mężczyzna Aes Sedai żyjący w Wieku Legend. Razem z Mieirin prowadzili badania nad nowym źródłem Mocy i wybili dziurę w Więzieniu Czarnego.