Barashta

Wybudowane przez Ogirów miasto należące do Dziesięciu Narodów. Potem Ebou Dar.

Ads
Archiwum wpisów