Dzierżący Miecz Tronu Chmur Królowej Ethenielle z Kandoru.