W Starej Mowie Dowodzący Atakiem. Tytuł nadany Manelowi Rochaidowi przez Taima.