Aes Sedai z Żółtych Ajah, pochodząca z Tarabonu, Czarna Ajah.