Święto obchodzone w Cairhien i na Ziemiach Granicznych.