Nazwa nadana przez Luthaira Paendraga armiom walczącym na kontynencie Seanchan. Wykorzystywali Aes Sedai i egzotyczne zwierzęta w walce.