Pochodzący z Cairhien Strażnik, zaprzysiężony Sheriam.