Rzeka, wypływa z Saldaei i płynie na południe, łącząc się z rzeką Manetherendrelle, wpadając do Morza Sztormów