Nowe imię które zostało nadane odrodzonemu Balthamelowi, światu przedstawiał się jako Halima Saranov. Aran’gar potrafiła przenosić saidina mimo iż fizycznie była kobietą.