Młody Tuathan z taboru Raena i Ili, ich wnuk. Wysoki i przystojny. Po zniszczeniu ich taborów przez Trolloki przystaje do Perrina.