Jedno z czterech państw granicznych usytuowanych na północy Westland. Arafel leży pomiędzy Shienar na wschodzie i Kandorem na zachodzie. Stolica Shol Arbela. Sztandar trzy białe róże na czerwonym tle i trzy czerwone na białym. ⇒ ziemie graniczne