Asha’man uzdolniony w Uzdrawianiu. Towarzyszył Ituralde w Maradon.