Starożytna, zniszczona już stolica Aelgaru, jednego z Dzięsięciu Narodów.