Przedstawiciel Caihrieniańskiej szlachty, wspierał Colavaere w jej drodze do tronu. Żona Belevaere.