Pierwsza żona Artura Hawkwinga. Była jego ukochaną, dla niej stworzył wiele poematów i wierszy. Był zdruzgotany gdy została otruta.