Mieszkająca w Polu Emonda, małżonka Harala Luhhana, kowala. Bardzo duża i wysoka, silna. Razem z mężem nigdy nie mieli dzieci, i gdy przyjęli Perrina na praktyki, zamieszkał u nich w domu.