Lord należący do Wyższej Rady Ghealdan. Został wychłostany przez Masemę za obrazę Lorda Smoka.