Lord z Fal Dara w Shienarze. Uznawany za jednego z pięciu najlepszych generałów na świecie. W jego herbie znajdują się trzy biegnące czerwone lisy.